Den nämnd som ska avgöra om strejken inom vården är samhällsfarlig har ännu inte fattat några beslut i frågan.

Ungefär 1.000 av de 3.500 sjuksköterskorna som varslats om strejk kunde i går, måndag, inte börja strejka eftersom arbetsgivarna anser att det skulle innebära en samhällsfara. Om detta var en riktig bedömning skulle en central nämnd avgöra, ledd av landshövding Mats Svegfors.

Men efter nämndens första möte i går skickade han tillbaka frågan till strejkande Vårdförbundet och motparten Sveriges Kommuner och Landsting. Parterna fick ett brev:

”Nämnden konstaterar att ett i förhållande till varslens omfattning stort antal ärenden hänskjutits till nämnden. I flera fall synes tvistefrågorna inte tydligt framgå av det skriftliga materialet.”

Uppmaningen att försöka komma överens själva gick till de lokala parterna i de landsting där strejk har ifrågasatts.

– Vi uppmanar dem med betydande eftertryck att så långt som möjligt lösa de här frågorna sinsemellan, säger Mats Svegfors till TT.

Men om parterna inte lyckas komma fram till en bedömning om samhällsfaran själva kallar han till ett möte i morgon kväll, onsdag.  Då vill nämnden ha mer exakta beskrivningar från parterna i frågan om strejk är samhällsfarligt eller inte.

Läs också: artikeln"Landsting för landsting", 21/4 2008
Läs också: artikeln ”Vårdstrejken är ett faktum”, 21/4 2008
Läs också: artikeln "Beslut om fara kan bli praxis", 21/4 2008