Hjärnans förmåga att minnas fakta ökar ända fram till 65-årsåldern. Och där stannar den på en hög nivå i 20 år till.

– Så att ha pensionsåldern kvar vid 67 är helt snurrigt, säger psykologiprofessor Lars-Göran Nilsson.

Sedan 20 år tillbaka leder han minnesforskningsprojektet Betula på Stockholms universitet. Och det är just den långa tiden som har gjort att nya fakta om minnet kommit fram.

Tidigare har man jämfört människor i olika åldersgrupper vilket har visat att minnet försämras med stigande ålder. Men i en sådan tvärsnittstudie spelar en rad faktorer in, som kosthållning och liv i olika tider och miljöer.

Vi blir smartare och smartare
Lars-Göran Nilssons team har i stället följt samma individer med fem års mellanrum. Då jämförs varje individ med sig själv och resultatet blir bättre.

Förra veckan publicerades en artikel i den vetenskapliga tidskriften Intelligence, som sätter fingret på den viktiga skillnaden.

– Vi har starka fina data på hur varje generation blir smartare än den förra. Och får bättre och bättre minne. Dessutom ökar förmågan till analytiskt tänkande, säger han.

Olika typer av minnen
Minnesforskningen håller isär en rad olika minnen. Det semantiska minnet, som innehåller faktakunskaper, är det som förbättras fram till pensionsåldern och därefter håller sig på hög nivå fram till 85-årsåldern.

Det episodiska minnet (för att minnas händelser) försämras däremot med stigande ålder.

Förmågan att lära sig nytt förändras också med stigande ålder, men inte lika dramatiskt som forskarna tidigare trott, då studierna varit just tvärstudier.

Läs också: artikeln "Äldre behöver mer ljus", 21/8

Läs också: artikeln "Checklista för arbetsgivare", 21/8