Allt fler väljer av olika anledningar bort att gå i pension vid 65. För arbetsgivaren gäller det att hänga med i den utvecklingen och anpassa arbetsplatsen.

– Kanske behöver en äldre person mer ljus vid sin arbetsplats eller en annan sorts ljus. Kanske behöver det finnas tysta rum om personalen jobbar i kontorslandskap, säger Ywonne Stempl, som varit med och tagit fram Arbetsmiljöverkets handledning för anpassning av arbetsmiljön med åldersperspektiv.

Hon räknar upp flera exempel, som att äldre personer har lättare för att bli distraherade av för mycket ljud och att yngre personer lättare tar till sig ny teknik. Äldre personer kanske behöver lära sig på ett annat sätt eller i en annan takt.

– Men det är viktigt att få känna sig som en i staben, även om man råkar vara 66. Hela vår handledningsbok innehåller tips om vad man som arbetsgivare ska tänka på. Den är generellt skriven för alla arbetsplatser.

Åldersanpassning
Hon råder arbetsgivaren att se åldrandet och anpassandet av arbetsplatsen som någonting naturligt.

– Åldrandet är något vi alla genomgår. Vid 40 brukar folk få glasögon till exempel. För att vi inte ska få åldersdiskriminering bör arbetsplatsen anpassas efter detta.

Ändrade attityder
Ywonne Stempl kan se en attitydförändring bland arbetsgivarna i förhållande till äldre anställda.

– När organisationsförändringarna höll på i slutet på 1990-talet tror jag att de äldre kände sig utsorterade. Nu har det vänt lite. Äldre personal anställs igen. Arbetsgivarna ser fördelar med ”grått guld”. Man har möjlighet att få bra dynamik i arbetsgrupper när det är en blandning av både åldrar och kön.