Vårdförbundet har tagit ut ungefär 3.500 medlemmar i strejk. I Varberg har vinterkräksjukan hindrat strejken, och på många håll har arbetsgivarnas anmälan om samhällsfara hejdat sjuksköterskor från att lägga ner arbetet.

Här är en liten genomgång av läget bland de nio uttagna landstingen.

I Halland
drabbar strejken i första hand sjukhusen där vårdavdelningar stängs. Men bland de cirka 200 strejkande finns också sjuksköterskor i den kommunala äldrevården, vilket kan öka trycket på akuten. Länssjukhuset i Halmstad och sjukhuset i Varberg berörs. Landstinget har satt in extra resurser på sin sjukvårdsupplysning för att klara att fler ringer än vanligt.

Men redan inledningsvis har en del av strejkerna mötts av förhinder. I Varberg stoppades en del av strejken på grund av vinterkräksjukan. Det är främst en gynekologisk och ortopedisk avdelning som har drabbats av sjukdomen. Dessa får inte flyttas på grund av smittorisken. På den senare fanns i morse åtta patienter som drabbats av vinterkräksjuka. Sjukhusledningen beordrade därför så kallat skyddsarbete, vilket arbetsgivaren har rätt att göra i nödfall.

I Skåne
tas sjukhusen i Helsingborg, Hässleholm, Trelleborg och Ystad ut i första strejkomgången. Patienter som är i behov av akut vård kommer att tas om hand, liksom patienter med livshotande sjukdomar och de som vårdas i livets slutskede.

Ungefär 900 sjuksköterskor var uttagna till strejk. Men hur många som verkligen strejkar är svårt att beräkna eftersom arbetsgivaren har anmält ett antal strejker som samhällsfarliga, och det kommer att avgöras av Mats Svegfors nämnd om de är kan räknas som sådan.

I Värmland
gick sammanlagt 220 medlemmar i Vårdförbundet ut i strejk i dag. Ytterligare 120 är uttagna men i deras fall är det en särskild nämnd som först ska avgöra om det vore samhällsfarligt om de strejkar.

I Göteborg
finns ungefär 350 av de sjuksköterskor som tagits ut i strejk i västra Götalandsregionen. Bland annat stängs Östra sjukhusets akutmottagning.
Några dispenser har utfärdats i Göteborg. Vårdförbundet har beviljat cirka 35 av de 70 dispenser för patienter som Sahlgrenska universitetssjukhus ansökt om. Det gäller dispenser där sjukhuset bedömt att patientens tillstånd kan försämras om planerad vård uteblir. Vårdförbundet fortsätter att bedöma ytterligare dispenser från Sahlgrenska.

I Stockholm
kommer från och med i dag, måndag, en akutmottagning att vara stängd, men det blir olika mottagningar från dag till dag. St. Göran stänger i dag, Huddinge på tisdag, Danderyd på torsdag. Södersjukhusets akutmottagning är öppen, men sjuksköterskorna strejkar var fjärde dygn med början på onsdag. Akutmottagningen på Karolinska i Solna, i Södertälje och Norrtälje, samt gynekologiska akutmottagningar har öppet som vanligt. Endokrindagvården på Karolinska i Solna och diabetesdagvården och endokrinologmottagningen på Danderyd är stängd hela strejken.

Strejken vid röntgenavdelningarna på flera sjukhus, intensivvården på Södersjukhuset samt flera avdelningar på Karolinska i Solna är uppskjuten tills den centrala nämnden uttalat sig.

I Västerbotten
är landstinget plus Lycksele, Robertsfors och Norsjö kommuner är uttagna till strejk. Det här betyder exempelvis att operationsavdelningen vid Lycksele lasarett och Skellefteå lasarett, röntgenavdelningen vid Skellefteå och Lycksele lasarett påverkas av strejken. Men också operationscentrum, thoraxoperation, operationsavdelningen hand- och plastikmottagningen vid universitetssjukhuset i Umeå.

Ambulanssjukvården i länet, samt akut verksamhet med aktivt tjänstgörande sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker och barnmorska är undantagna. Dessutom har Västerbottens landsting och Vårdförbundet skrivit avtal om ytterligare undantag, vilka innebär större bemanning på operation, röntgen, laboratorier och blodcentraler.

I Västmanland
innebär strejken bland annat att nästan alla planerade operationer vid Centrallasarettet i Västerås ställs in, en del vårdavdelningar stängs, flera familjeläkarmottagningar berörs också av strejken.

Arbetsgivaren, landstinget Västmanland, har anmält strejken som samhällsfarlig och fram tills dess att en central nämnd har avgjort saken fortsätter de som är varslade att arbeta. Det gäller dels sjukvårdsupplysningen, dels mikrobiologiskt centrum, som exempelvis kontrollerar om tappat blod är fritt från sjukdomar.

I Uppsala
räknar Akademiska sjukhuset med att senarelägga 1.700 behandlingar. Akuta behandlingar har fått dispens eller flyttas till andra enheter. Även ett 50-tal patienter som skulle läggas in för behandling får vänta.

Fyra avdelningar stängs helt och tio avdelningar påverkas delvis. Till det kommer omflyttningar inom sjukhuset av patienter som inte längre kan vårdas på strejkdrabbade avdelningar. Ungefär 300 sköterskor strejkar på Akademiska sjukhuset. Även operationsavdelningen vid lasarettet i Enköping ingår i strejken. Där ställs alla operationer in.

I Östergötland
har drygt 330 sjuksköterskor gått ut i strejk. Strejken innebär att akuten vid universitetssjukhuset i Linköping har färre sjuksköterskor i tjänst än normalt och därför är verksamheten begränsad. På Vrinnevisjukhuset berör strejken i första hand röntgenavdelningen, operationsavdelningen och infektionskliniken. Även vårdcentralen i Söderköping är uttagen i strejk.

Läs också: artikeln ” Vårdstrejken är ett faktum”, 21/4 2008
Läs också: artikeln "Beslut om fara kan bli praxis", 21/4 2008