Den treåriga yrkeslärarutbildningen ska ersättas med en ettårig utbildning för personer med gedigna yrkeskunskaper. Det är skolminister Jan Björklunds recept för att bota bristen på behöriga yrkeslärare.

Yrkeslärarutbildningen har tidigare förlängts från ett år på 1970-talet till i dag tre år. Under samma tid har antalet utexaminerade yrkeslärare mer än halverats, från cirka 800 per år i början av 1990-talet till ungefär 300 läsåret 2006–2007, enligt Jan Björklund som presenterar sitt förslag på DN Debatt i dag.

Han räknar med att det kommer att saknas närmare 5.000 yrkeslärare 2020, men han kunde vid ett pressmöte i dag, måndag, inte ge något svar på hur många som behöver utbildas varje år.

Tre år för mycket
Skolministerns förklaring till de sjunkande siffrorna är att yrkeslärarutbildningen skiljer sig från de teoretiska lärarutbildningarna i det att de flesta som söker sig till dessa är – och skulle kunna vara – yrkesskickliga personer i 30- och 40-årsåldern. För dessa personer, som ofta har familj, är tre års högskolestudier med studiemedel inget attraktivt alternativ.

– Politiken att förlänga yrkeslärarutbildningen har nått vägs ände, sa Jan Björklund.

Två utredare får gå igenom frågan. Hur utbildningen i pedagogik ska utformas ska utredas av Sigbrit Franke, som för närvarande utreder hela lärarutbildningen. En annan utredare, som ännu inte är utsedd, ska undersöka hur yrkeskompetensen och yrkeserfarenheten ska bedömas och vilka förkunskaper som ska krävas för att få börja på yrkeslärarutbildningen.

Branschen får roll
Tanken är att branscherna och näringslivsorganisationerna ska få en roll i kompetensbedömningen, men utformningen av den rollen överlämnade Jan Björklund till utredaren.

Tidigare har Teknikföretagen och andra arbetsgivarorganisationer föreslagit att yrkeslärarutbildningen ska effektiviseras, och att tidigare yrkeskompetens ska få tillgodoräknas.

FAKTA: Fjärde steget
Förändringen av yrkeslärarutbildningen är det fjärde steget i regeringens strategi för yrkesutbildningen:
1. Lärlingsutbildningen återinförs hösten 2008.
2 En yrkeshögskola inrättas 2009.
3. Yrkesämnena ska få större tyngd på gymnasiets praktiska utbildningar, enligt ett förslag från gymnasieutredningen i slutet av mars.