Vad bör cheferna tänk på om de vill anpassa arbetet för äldre? LO-Tidningen har checklistan för arbetsgivare som vill göra det lättare för medarbetarna att jobba kvar efter 65 år.

Hjälp till med glasögon. Rätt glasögon eller andra hjälpmedel lindrar åldersrelaterade synproblem. Ålderssynthet och brytningsfel kan, om de blir okorrigerade eller korrigerade på för fel arbetsavstånd, ge besvär vid bildskärmsarbete.

Håll temperaturen: Värmetålighet är viss mån åldersberoende och kan förväntas vara nedsatt hos en del personer över 45 år.  Äldre har sämre förmåga att reglera kroppstemperaturen i stark värme, men framför allt i kyla.

Tunga jobb: Minska kraven på fysiskt tungt arbete. Förmågan att ta upp syre minskar mellan 30 och 60 år. Arbete som kräver mer än 30 procent av en persons maximala syreupptagningsförmåga bör inte utföras.

Undvik ensidiga arbetsmoment. Muskulär styrka, uthållighet, rörlighet, snabbhet och koordination sjunker med stigande ålder. För att motverka trötthet i muskulaturen behöver man kunna växla mellan olika arbetsmoment och arbetsrörelser. Prioritera tid för återhämtning emellanåt.

Var medveten om att balansen blir sämre. Stelheten i muskler och leder ökar med åldern. I en studie med hemtjänstpersonal såg man att sänkt balansförmåga var vanligt förekommande hos personer som några år senare upplevde försämrad arbetsförmåga.
Prioritera en bra ljudmiljö: Med åldern ökar sårbarheten för störande ljud. Lindrigare hör selnedsättning kan komma redan före 70-årsåldern, då hörapparat kan krävas.

Använd almanackor och andra minneshjälpmedel. Med åren bearbetar vi information långsammare än när vi var yngre. Reaktionshastighet, uppmärksamhet och korttidsminne försämras.

Öppna för slopat skiftarbete. Kroppens förmåga att anpassa sig till oregelbundna arbetstider sjunker ju äldre man blir. Äldre skiftarbetare brukar generellt få sömnsvårigheter oftare än yngre. Oregelbundna arbetstider kan även leda till mag-tarmbesvär, hjärt-kärlsjukdomar och psykisk ohälsa.

Faktakälla: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets handledning: Anpassning av arbetsmiljön med åldersperspektiv.