Tre ledamöter från fack och arbetsgivare samt tre oberoende ledamöter är med i nämnden som ska avgöra om vårdstrejken är samhällsfarlig. Besluten från nämnden kommer att bli praxis i framtida konflikter.

Landshövding Mats Svegfors leder nämnden, och han motiverar att den möts först efter att strejken har brutit ut med att ledamöterna utsågs så sent som i fredags i förra veckan.

Mats Svegfors säger till SVT:s Rapport att nämnden har två veckor på sig att avgöra om en strejk kan vara samhällsfarlig och att tiden kan förlängas ytterligare med tre veckor.

Anmält samhällsfara
Ärendena gäller delar av varslen i Stockholm, Värmland, Västmanland och Halland och nästan alla stridsåtgärder i Skåne. Där har arbetsgivarna invändningar mot delar av fackets varsel – och hävdar att strejken är samhällsfarlig.

Cirka 1.000 av de 3.500 vårdanställda som skulle lägga ner arbetet i dag vid lunchtid får vänta med det tills nämnden har tagit beslut om samhällsfarligheten. Enligt Vårdförbundet är det så många som drygt 500 av 800 sjuksköterskor i huvudstaden som får vänta med att strejka.

Hur nämnden ska arbeta är Mats Svegfors osäker på. Till Sveriges Radio Västmanland påpekar han att nämnden träffats endast en gång och det var på 1980-talet.

– Därför så blir våra beslut ett sätt att utveckla en praxis. Därför är det svårt för mig att på förhand säga någonting, säger han till radiostationen.

Snabbt besked
Samtidigt påpekar han att det är viktigt att nämnden kommer till rätt beslut så fort som möjligt:

– Man kan se nämnden som ett slags skiljenämnd, säger han till Sveriges Radio Västmanland.

Under helgen kom landstinget och Vårdförbundet i Östergötland överens om begränsningar i de varslade stridsåtgärderna, vilket innebär att cirka 20 av de tidigare varslade 350 sjuksköterskorna inte tas ut i strejk i dag, måndag.

FAKTA: Här strejkas det:
• Vårdförbundets konfliktvarsel från i dag, måndag klockan 12 berör nio landsting: Halland, Region Skåne, Stockholm, Värmland, Västra Götalandsregionen, Västerbotten, Västmanland, Uppsala och Östergötland.
• De berörda kommunerna är: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Lycksele, Norrköping, Norsjö, Robertsfors, Varberg, Västerås och Östhammar
• Berörda företag i arbetsgivarorganisationen Pacta: Danderyds sjukhus AB, Capio St Görans sjukhus, Södersjukhuset AB samt Tiohundra AB.
• Vårdförbundet har lagt ytterligare ett varsel för den 5 maj. Träder det också i kraft omfattas sammanlagt 16 landsting, 43 kommuner och de fyra företagen i Pacta. Även det varslet omfattar cirka 3.500 sjuksköterskor.