Allt färre svenskar har sjukpenning. Och nu sjunker sjuktalen snabbare än tidigare.

I mars fick 183 000 personer sjukpenning någon gång under månaden, mot 226 000 i mars förra året. Det är en minskning med drygt 19 procent.

Motsvarande förändring ytterligare ett år tillbaka i tiden var 8,4 procent, enligt Försäkringskassans statistik. Sjukfrånvaron minskar alltså i allt snabbare takt.

Minskningen beror både på färre nya sjukskrivningar att de som faktiskt blir sjukskrivna kommer tillbaka till jobbet snabbare.

Målet nära
Ett annat mått är hur många sjukfall som pågår vid en viss tidpunkt. I slutet av januari var 164 000 personer sjukskrivna. Det kan jämföras med slutet av februari 2003 då sjukfrånvaron var som högst: med 308 000 sjukskrivna.

På fem år har alltså antalet sjukfall nästan halverats. Därmed är den förra, socialdemokratiska regeringens mål att ”halvera sjukfrånvaron” nära nog uppnått.

Färre sjukpensionärer
Antalet personer som har sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension) minskar också. Men här är en snabb minskning inte möjlig. Den som har beviljats permanent sjuk- eller aktivitetsersättning behåller ju normalt sin ersättning fram till 65-årsdagen.

För att fånga in hela ohälsan i arbetslivet mäter Försäkringskassan det så kallade ohälsotalet. Det består av alla frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen, oavsett om det är med sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning.

Ohälsan minskar
Ohälsotalet var 37,7 dagar i mars. Så mycket var alltså varje svensk frånvarande i genomsnitt under tolv månader. För ett år sedan var ohälsotalet 39,6 dagar.

– Målet är att nå ner till 37 dagar i slutet av 2008, och det målet är nu inom räckhåll, säger Bertil Thorslund, analytiker vid Försäkringskassan. Diskussionen är i full gång om vilket nytt mål vi ska sträva mot när 37-dagarsmålet är uppnått.

Bryter mönster
Historiskt sett har sjukfrånvaron i Sverige ökat under högkonjunkturer och minskat under lågkonjunkturer. Men under högkonjunkturen 2006 och 2007 har sjukfrånvaron minskat, månad för månad.

– Jag tror att det gamla mönstret, som var specifikt för Sverige och Norge, nu är brutet. Men frågan är omdiskuterad, och först när ytterligare något år har gått kan vi säga om det här är ett verkligt trendbrott, säger Bertil Thorslund.

Försäkringskassan ser flera skäl till att sjukfrånvaron minskar. Kassan prövar rätten till sjukpenning striktare än tidigare, utan att snegla på arbetsmarknadsskäl. Attityderna till sjukskrivning har förändrats. Dessutom får landstingen extra pengar av staten om ohälsotalet sjunker.