SÅ MYCKET KOSTAR PENSIONERING FÖRE 65

Den vänstra kolumnen visar hur mycket du förlorar på grund av kortare tid i arbetslivet. Kolumnen i mitten visar vad du förlorar på grund av högre delningstal. Till höger redovisas den sammalagda förlusten.

Pensionålder Du förlorar…
(i procent)
…och dessutom 
(i procent)
Du förlorar totalt
(i procent)
61 år 8,9 11,6 20,5
61 år och
3 månader
8,3 11,0 19,3
61 år och
6 månader
7,8 10,3 18,0
61 år och
9 månader
7,2 9,5 16,7
62 år 6,7 8,8 15,4
62 år och
 3 månader
6,1 8,0 14,1
62 år och
6 månader
5,6 7,2 12,8
62 år och
 9 månader
5,0 6,4 11,4
63 år 4,4 5,6 10,0
63 år och
 3 månader
3,9 4,6 8,5
63 år och
 6 månader
3,3 3,7 7,0
63 år och
 9 månader
2,8 2,7 5,5
64 år 2,2 1,7 3,9
64 år och
 3 månader
1,7 1,3 2,9
64 år och
 6 månader
1,1 0,9 2,0
64 år och
 9 månader
0,6 0,4 1,0
65 år 0

När det nya pensionssystemet är fullt utbyggt förlorar den som inte orkar arbeta till 65 år upp till en femtedel av sin pension. Det drabbar främst LO:s medlemmar.

Pensionssystemet, som infördes 1999, utformades för att gynna dem som stannar länge i arbetslivet.

Samtidigt får de som slutar tidigare en betydligt lägre pension. Det här kommer att slå hårt mot LO-grupper som inte orkar arbeta till full pensionsålder.

Det här har ännu knappt uppmärksammats eftersom de som går i pension i dag till stor del följer det gamla pensionssystemet.

Men när de som är födda 1954 och senare går i pension tillämpas det nya systemet fullt ut.

LO-Tidningen har tagit fram de så kallade delningstalen månad för månad för 2008 och överfört dem till att gälla det nya pensionssystemet fullt ut.

Stora skillnader
Delningstalen bestämmer dels hur stor pensionen blir för den som går vid 65, dels hur mycket mindre pensionen blir för den som väljer att gå tidigare.

Som synes blir skillnaden mycket stor.

Att gå två år tidigare ger 10 procents lägre pension, och att gå vid 61 år ger över 20 procents lägre pension – varje månad livet ut.

Hittills har debatten mest gällt det nya pensionssystemets storlek och om det ger högre eller lägre pensioner än det gamla systemet.

Det nya systemet är dock delvis baserat på tillväxten, en högre tillväxt ger också högre pension. Därmed är det svårt att jämföra pensionernas storlek.

Avtrappning av pensionen
Det som är nytt är just avtrappningen om man går i tidig pension, ett förhållande som är inbyggt i systemet oavsett tillväxt.

Denna avtrappning slår på två sätt:Dels blir arbetslivet kortare och mindre pengar hinner tjänas in av den livsinkomst som pensionen grundas på. Dels ska denna lägre summa fördelas över fler år.

Varje månads pensionsutbetalning baseras alltså både på en lägre livsinkomst och på en mindre del av denna låga livsinkomst.

Det går inte heller att kompensera bortfallet genom att hoppas på en högre garantipension.

Garantipensionen är annars en möjlighet för de sämst ställda att få en hyfsad pension även om livsinkomsten varit låg.

Ju lägre pensionsgrundande livsinkomst du arbetat ihop desto större blir normalt garantipensionen.

Men det gäller inte om du väljer tidig pension och därmed själv sänker din pensionsgrundande livsinkomst. Garantipensionen bestäms då ändå utifrån hur stor din livsinkomst skulle ha varit om du jobbat till 65 år.

Skillnad mellan kvinnor och män
Liknande system med delningstal finns dessutom inbyggt i de flesta avtalspensioner. Avtalspensionernas väger alltså inte upp det som förloras i den allmänna pensionen.

Skillnaden är att försäkringsbolagen ofta tillämpar olika delningstal för män och kvinnor, eftersom kvinnor i snitt lever längre och därför får mindre pengar varje månad.

LO-ekonomen Mats Morin säger att mer måste göras för att LO-medlemmar ska kunna jobba till 65 år.

– Pensionssystemet klarar sig nog, frågan är hur det går med pensionärerna, säger han.

– Många LO-grupper har svårigheter att orka arbeta fram till 65 år. Därför krävs mer satsningar på hela arbetsmiljöarbetet med bättre arbetsmiljöer, bra företagshälsovård och vidareutbildning.

Enligt Mats Morin behövs också bra utvecklingsmöjligheter.

– Man måste kunna få nya intressanta arbetsuppgifter. I dag blir många psykiskt utslitna av att de fastnar i monotona arbetsuppgifter.

FAKTA: Så här räknade vi
Om du är född 1954 eller senare omfattas du fullt ut av det nya pensionssystemet. I tabellen i toppen av artikeln kan du se hur mycket lägre din pension då blir om du går tidigare i pension. Beräkningarna har gjorts så att dagens delningstal skrivits fram till att gälla den dagen du går i pension.

Vi har räknat med att du börjar jobba vid 20 års ålder. Går du i pension vid 61 års ålder har du alltså tjänat in pensionsrätt i 41 år. Går du vid 65 års ålder h
ar du tjänat in pensionsrätt i 45 år. Om du börjat jobba senare än 20 års ålder påverkas andelen som försvinner vid tidig pension knappt någonting jämfört med de siffror som redovisas i tabellen.

Däremot påverkas utgångssumman, alltså den pension du skulle få om du går vid 65 år, eftersom den tid du kan arbeta in en pensionsgrundande livsinkomst på minskar.

Läs också: artikeln "Det blir för lite pengar", 17/4 2008