Konjunkturavmattningen fördjupas hos småföretagen, men de är fortsatt optimistiska.

I en gemensam rapport visar Swedbank och Företagarna att den samlade konjunkturindikatorn har fallit sedan i höstas.

Ändå räknar de flesta av drygt 4.000 studerade företag med både arbetskraftbrist och fortsatt ökning av nyanställningar.
Konjunkturen i Sverige bedöms just nu som starkare än i omvärlden.

Ladda ner hela rapporten (som pdf-fil)