Annonser i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri ska locka hågade att söka jobbet som högsta chef för Arbetsförmedlingen. Samtidigt har regeringen anlitat en rekryteringsfirma för att leta efter rätt person.

Regeringen satte i dag, torsdag, igång jakten efter Bo Bylunds efterträdare. Förhoppningen är att en ny generaldirektör ska finnas på plats på Arbetsförmedlingen i höst.

Den som söks ska ha varit chef tidigare och dessutom bedömas som en god ledare, han eller hon ska ha omorganiserat förut och dessutom känna till det mesta om arbetsmarknad. Enligt annonserna ska den nya gd:n kunna jobba kostnadseffektivt – samt sprida entusiasm bland medarbetarna.

Sista ansökningsdatum är den 6 maj.

Lena Liljebäck vikarierar på jobbet tills en ny chef har tillträtt.