Efter domarna Laval, Viking och Rüffert har EU:s domstol i Luxemburg lyckats leverera en dom som får beröm av facket.

Den handlar om en tvist på Irland där statligt visstidsanställda nekats samma lön och förmåner som de fast anställda. Det är ett brott mot EU:s direktiv om likabehandling av visstidsanställda, slår domstolen fast.

Irlands största offentliga fack Impact stämde den statliga arbetsgivaren för att visstidsanställda statsanställda fått lägre lön, lägre inbetalningar till pension samt sämre sjukersättning och utbildning än de fast anställda.

Några av de berörda har haft en tio år lång visstidsanställning.

Väntat i tre år
Irländska Arbetsdomstolen begärde förhandsbesked från EU:s domstol och har nu fått det.
 
– De 91 statstjänstemännen har väntat i tre år på besked. De nekades alla förmåner som de fast anställda fått, säger Louise O’Donnell, Impacts företrädare i ett meddelande.

Facket kräver nu kompensation till de visstidsanställda från den statliga arbetsgivaren på sammanlagt över två miljoner kronor.

Ingen andraklass
Domstolen konstaterar att direktivet om att visstidsanställda ska likabehandlas är tydligt. Det kan tveklöst användas inför de nationella domstolarna och det gäller även om landet varit sent med att föra in det i nationell lag.

– Äntligen kommer goda nyheter från EU:s domstol. Den tolkning som domstolen gjort av direktivet om likabehandling är exakt densamma som Europafackets, säger en mycket nöjd John Monks, Europafackets generalsekretare, i ett pressmeddelande.

– Det är inte tillåtet att behandla visstidsanställda som en andra klassens anställda.