ERFARENHET ATT HYRA. 2005 startade Michael Strauss företaget Goveteran. Ett bemanningsföretag som företrädesvis erbjuder äldre personers kompetens.

– Jag upptäckte att arbetsmarknaden var väldigt fixerad vid ålder. Den som är över 45 år skulle alltså vara förbrukad. Jag tyckte att det var konstigt, säger Michael Strauss, vd på Goveteran.

Företaget har ungefär 5.000 personer i sin kandidatbank (45 år och uppåt). Alla med många år av erfarenhet. En erfarenhet som är företagets konkurrensmedel. Michael Strauss hävdar att kompetens, erfarenhet och rutin är egenskaper som efterfrågas och kommer att efterfrågas allt mer på arbetsmarknaden.

Värt att ta till vara
– Jag tror att Sveriges sätt att konkurrera på en internationell marknad handlar om att vi kan ta till vara på den kompetens, erfarenhet och rutin som finns i Sverige. Vi kan omöjligen konkurrera med muskler och ungdomlig styrka. Där slår länder som Indien och Kina oss.

Goveteran hyr ut arbetare, akademiker och tjänstemän, och företaget har arbetskraft till olika befattningar i vården. Gemensamt för alla är en vilja och en tro om att deras tid på arbetsmarknaden inte borde vara över.

– Alla vill kanske inte jobba heltid. Men en del som är pensionärer har kanske gjort det de ville göra när de fick pension, men känner ändå att de kan bidra med något. Några timmar i veckan kanske. Det ger lite extrapengar och gör att man känner sig behövd fortfarande, säger Michael Strauss.

För gamla
Långt ifrån alla som finns med i företagets kandidatbank är pensionärer. De flesta har dock nått en ålder då många upplever att det är svårt att få någon riktig chans på arbetsmarknaden. Det finns en del fördomar helt enkelt om äldre, menar Michael Strauss.

– Det är konstigt att det går att diskriminera äldre i Sverige. Men inte i något annat land i Europa. Många äldre upplevs av arbetsgivare som ovilliga att lära sig nytt. Trötta, sjuka och andra fördomar. Många tror en massa om äldre. Men det är ofta fel.

– När du är lite äldre är du färdig med att bilda familj, du är ofta trogen ditt företag och jobbar ofta på hårt. Det märker företag som till slut hyr personal av oss. Att det finns egenskaper som är bra att få till ett företag. Dessutom är det ofta bra med en bra blandning på en arbetsplats. En blandning vad gäller kön, etnicitet och ålder, säger Michael Strauss.

Ännu i startgroparna
Om Goveteran är ett företag som går bra eller inte förtäljer inte historien. Men sant är att företaget får allt fler kunder, och att många som hyr personal från Goveterans kandidatbank är nöjda. Företaget har människor i sin bank från hela Sverige med olika erfarenheter.

– Vi ligger precis i början i den här nischen av bemanning. Men jag tror att marknaden kommer bli större. Allt fler företag kommer att upptäcka att det behövs kompetens, erfarenhet och rutin.

Vad säger du till alla som känner att de inte orkar jobba vidare när de har jobbat ett helt arbetsliv?

– Det förstår jag. Det vi erbjuder är människor som känner att de orkar jobba lite grann, eller mycket, men har blivit bortsorterade på arbetsmarknaden, säger Michael Strauss.

FAKTA: Villkor för uthyrda
Grundprincipen är att uthyrd personal ska ha samma villkor som de fast anställda på arbetsplatsen de kommer till. Arbetsgivarna i Bemanningsföretagen har tecknat avtalet med samtliga förbund inom LO samt med tjänstemanna- och akademikerförbund. Goveteran är ett av drygt 450 medlemsföretag i Bemanningsföretagen, tillsammans har företagen fler än 42.000 årsanställda.

Läs också: artikeln "Är du 50 år här är du nästan för ung", 17/4 2008