Det var ett av de större avtalen i den privata sektorn som blev klart i kemiindustrin i dag, onsdag. Kemifacket IG BCE och arbetsgivarna BAVC kom överens om ett avtal med titeln ”Livsarbetstid och demografi” för 550.000 anställda.

Minimilönerna i avtalet höjs med 4,4 procent under året. De anställda få också ett engångsbelopp som värderas till 0,5 procent. Nästa år blir löneökningen 3,3 procent.

Löptiden för avtalet varierar i de olika regionerna, enligt uppgifter i tyska medier, men sträcker sig över 25 månader in i år 2010.

Innehållet i kemiavtalet kommer sannolikt att ge en fingervisning på vilka nivåer de övriga branschavtalen kommer att sluta.