/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/soren_wibeINSID1608.jpg
Domen i Lavalärendet fick EU-kritikern Sören Wibe att lämna socialdemokraterna. FOTO: Malin Hoelstad

Sören Wibe betraktar sig fortfarande som socialdemokrat. Men i två frågor avviker han från partilinjen – EU-frågan och kärnkraften. Därför lämnar han partiet efter 25 år.

– Jag har avvikit från partilinjen i båda de här frågorna de senaste 18 åren. När det gäller EU handlar det om en kamp mot överstatlighet, mot ett federalt Storeuropa. Kärnkraft är jag för eftersom den är bäst för miljö och ekonomi, säger Sören Wibe.

Vilken fråga har varit svårast att ha en avvikande uppfattning om?

– Det är lättare att vara för kärnkraften än kritisk mot EU. Kärnkraften finns det ett dolt stöd för högt upp i partiet och ett öppet från fackföreningsrörelsen.

– När det gäller EU finns ingen i ledningen som stödjer den kritiska linjen längre. Samtliga toppar i parti och fack är eniga.

Men några ledande socialdemokrater finns i riksdagen, som Sören Wibe hoppas ska bli stärkta när han avgår. Han nämner Morgan Johansson och Bo Bernhardsson.

– Mina ord faller lätt till marken eftersom jag är stämplad. EU-kritiken kan stärkas med nya röster som symboliserar motståndet.

Mona Sahlin säger till TT att du är gammalmodig i din syn på Europa. Hur ser du på det?

– Det är ett uttalande som kommer att straffa sig själv. Min vision om ett Europa med fria och fredligt samverkande nationer är inte gammalmodig. Frågan är om inte visionen att bygga ett Storeuropa är mer gammaldags.

Men varför stannar du inte kvar och kämpar för det du tror på?

– Det finns en gräns för hur långt man kan avvika från den officiella partilinjen. Under de senaste 18 årens kamp mot överstatlighet har löfte efter löfte svikits. Partiet har varit med om att lättvindigt föra över mer och mer makt till EU men lovat något annat.

– När vi får så förfärliga konsekvenser som av Lavaldomen så anser partiet att man ska gå ännu längre och ställer ut nya löften. S vill inte ens ha folkomröstning om det nya fördraget som innebär mer överstatlighet.

Då, anser Sören Wibe, har hans gräns passerats.

Han kommer garanterat att fortsätta debattera EU och föra fram sin kritik. Ännu har han inte bestämt sig för om det blir inom ramen för ett nytt parti.