Skattesänkningar nästa år och starkare ekonomi för de pensionärer som har det sämst ställt är några av löftena i regeringens vårproposition. Arbetsmarknaden beskrivs dock som dyster.

Vårpropositionen innehåller inga konkreta förslag och de siffror i krontal och ören som nämns gäller enbart justeringar i det ramverk som gäller för 2008.

Däremot ställer regeringen ut löften som ska vidareutvecklas i höstbudgeten och gälla från 2009.

Bland dessa förslag finns tredje steget i jobbskatteavdraget. En medelinkomsttagare får omkring 250 kronor i månaden i sänkt skatt från januari 2009, enligt de första prognoserna.

Sänkt marginalskatt
Skattesänkningarna sker i form av sänkt marginalskatt för låg- och medelinkomsttagare och begränsad statlig skatt för höginkomsttagarna. Exakt hur delförslagen ska se ut och när de ska genomföras är dock ännu inte bestämt.

Därutöver utlovas en särskild satsning i höstens budget för de sämst ställda pensionärerna och även satsningar på infrastruktur.
Finansminister Anders Borg vill dock inte binda sig vid någon utfästelse om hur stora och dyra de förändringar som nu utlovas blir.

– Om de offentliga finanserna försvagas kan vi få justera nivån på skattesänkningarna, sade han vid riksdagsdebatten om vårbudgeten i dag, tisdag.

Lägre tillväxt
Redan tidigare har regeringen skrivit ned prognosen för tillväxten till 2,1 respektive 1,8 procent för 2008 och 2009. Detta påverkar sysselsättningen. Den öppna arbetslösheten stiger från 4,3 till 4,5 procent nästa år och sysselsättningsökningen stannar vid 41.000 i år och 8.000 nästa år.

Liksom Sveriges Kommuner och Landsting tidigare varnat för så konstaterar även vårbudgeten att kommunernas överskott redan 2009 förbyts till en förlust som fortsätter under 2010.

I stället för mer pengar till kommunerna efterlyser regeringen större effektiviseringar för att få kommuner och landsting att åter gå med plus.

Statsskulden kan halveras
Statens finanser går dock fortsatt mycket bra, enligt vårpropositionen, och den svenska statsskulden kan på fem års sikt halveras och då motsvara endast 15,3 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesman Thomas Östros ser det som ett misslyckande att arbetslösheten åter ökar och anser att de reformer som regeringen vill genomföra äts upp av nedskärningar inom kommuner och landsting, som står för skola, vård och omsorg.

Dessutom finns inga åtgärder med för att förbättra arbetsmarknaden, anser han.

– I en tid när räntorna är höga, investeringarna låga, 450 000 människor står utanför a-kassan och vi lider brist på arbetskraft trots betydande långtidsarbetslöshet, så lägger regeringen en vårproposition som är kliniskt ren från åtgärder. Det är ansvarslöst, sade Östros under budgetdebatten.

Även vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesman Ulla Andersson efterlyser fler offensiva satsningar.

– Skattesänkningar rustar inte Sverige för en svagare konjunktur, säger hon.

Ladda ner: hela propositionen (som pdf-fil)