Trygghetssystemen ska omfatta även företagarna. Det är en av huvudpunkterna i den rapport som det socialdemokratiska jobbrådslaget presenterade i dag, måndag.

– Många företagare upplever att de betalar in till de sociala trygghetssystemen, men att det är svår att få del av den tryggheten när det behövs, säger Luciano Astudillo, som är ordförande i jobbrådslaget.

Bland de 124 förslag som ingår i rapporten finns en trygghetsgaranti för företagare, som ska göra socialförsäkringarna mer likvärdiga dem som gäller för anställda. Ett annat förslag är ett starta-åter-stöd som ska hjälpa företagare som varit arbetslösa att börja om med nytt företag.

Miljösatsning
För att stödja företag i startfasen föreslår socialdemokraterna också att staten genom till exempel sitt affärsutvecklingsbolag Almi hjälper till med riskkapital.

Andra områden som socialdemokraterna vill satsa på är utbildning och forskning. Ett yrkeslyft ska öka kompetensen hos vuxna som saknar gymnasieutbildning. Jobbrådslaget vill också stimulera forskning inom näringslivet, bland annat genom skatteavdrag.

S vill också satsa på miljöteknik, bland annat genom att vinster från Vattenfall ska användas för att utveckla miljö- och energiteknik. Ett "klimathandslag" med fordonsindustrin ska – via skatteregler, satsningar på infrastruktur och forskning – bland annat öka tillgången på förnybara bränslen.

Inga sänkningar
En röd tråd i förslagen är statlig fördelning av resurser.

Däremot föreslår socialdemokraterna inga generella sänkningar av skatter eller arbetsgivaravgifter för att göra det mer lönsamt att anställa eller arbeta. Inte heller föreslås några förändringar i arbetsrätten.

Sven-Erik Österberg, också han ordförande i jobbrådslaget, säger att socialdemokraterna vill låta arbetsmarknadens parter ta ansvar – något som också sker i och med de överläggningar om ett nytt huvudavtal som inletts.

Läs också: hela jobbrådslagets rapport som kan laddas ner