Ledande socialdemokrater och fackliga företrädare försöker nu blanda bort korten, efter den så kallade Laval-domen, genom att kräva den borgerliga regeringen på lagstiftning om den svenska arbetsmarknadsmodellen.Vilket rackarspel!

Den svenska modellen innebär nämligen att det inte ska finnas någon lagstiftning. Det är att arbetsmarknadens parter sluter kollektivavtal som är den svenska modellen. Att då kräva svensk lagstiftning är ett spel för galleriet för att kanalisera meningsskiljaktligheter som inte finns.

Kräv i stället att Sverige begär undantag i Lissabonfördraget för att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen. Ännu bättre vore förstås att låta svenska folket i en folkomröstning ta ställning, för eller emot EU: s nya grundlag. Men om folkomröstning råder det också en blocköverskridande samsyn.

Varken SAP eller regeringen vågar låta folket avgöra, för de vet att majoriteten är emot.

EU:s fördrag står över all lagstiftning och alla regler i samtliga 27 medlemsländer. Då är det oerhört korkat att kräva lagstiftning för att rädda den svenska modellen.

Tommy Carlsson
Malmö