Ett nytt avtal mellan sjöfacken och redarna träffades i dag, måndag. Därmed är hotet om strejk och lockout från fredag avvärjt.

Avtalet innebär löneökningar på minst 5,3 procent från den 1 februari 2008. Från den 1 februari 2009 höjs alla löner med ytterligare 5 procent och den 1 februari 2010 blir löneökningen för samtliga 4 procent.

I en kommentar till Göteborgs Posten säger Peter Jeppsson från Transportgruppen, där Sjöfartens Arbetsgivarförbund ingår, att arbetsgivarna under strejkhot tvingats teckna ett alldeles för dyrt avtal som kan få negativa konsekvenser för sjöfarten. Utflaggning av verksamhet kan bli ett alternativ till att segla under svensk flagg, hävdar han.

De båda facken Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet är särskilt nöjda med att arbetsgivarna inte fått igenom sina krav på slopad kostersättning, slopad kompensation för arbete på helgdagar och helgdagsaftnar eller införande av ett ombordtillägg.

Facken har dragit tillbaka sin uppsägning av TAP-avtalet, som reglerar i vilken mån filippinska befäl får arbeta på svenska fartyg. Enligt avtalet får högst 50 procent av befälen utgöras av filippinska anställda. Men rederierna har börjat anställa utländska befäl från andra länder på den ”svenska” kvoten, främst från Östeuropa, vilket facken motsätter sig.

En nyutexaminerad sjökapten tjänar före årets lönelyft cirka 18.000 kronor per månad, och den som avslutar sin karriär på något av de stora färjerederierna har kommit upp i runt 45.000.