När jag läste intervjun med ordföranden i Läkarförbundet (nr 10) kom jag att tänka på följande. Med denna regering finns ju inga som är sjuka – alla ska jobba!

Jag ställer mig frågan vad vi ska med alla läkare som finns på sjukhusen. När de ställt sin diagnos med sina specialkunskaper och anser att du inte kan jobba så går du till sjukkassan och får besked om att du är fullt arbetsför.

Varför kan vi då inte gå direkt till Försäkringskassans läkare när dessa tydligen är expertexperter på alla sjukdomar. Vi skulle spara enorma pengar på att säga upp alla läkare på sjukhusen. Det skulle räcka med en sköterska som rapporterar våra besvär till försäkringsläkaren som sedan avslår utan att vi träffar honom.

Vi får inte någor ordning på dessa problem förrän att alla praktiserande läkare går samman och protesterar.

Läkaryrket är för övrigt det enda yrke där det tillåts jobba privat vid sidan av. Skulle jag gjort detsamma inom industrin så hade det räknats som illojal konkurrens, och varit anledning till uppsägning. Varför?

Om detta är det tyst. Jag skulle vara glad om jag kunde få ett svar från läkare eller Läkarförbundet. Vi arbetare och socialdemokrater måste protestera mycket mer högröstat mot dessa systemförstörare som får husera i regeringsställning. Det är för tyst i våra tidningar (de vi ännu har kvar).

KG Strandh
Arlö