Grafikerna, Pappers och Skogs- och träfacket har tagit ytterligare ett steg mot ett sammangående. I dag, fredag, enades GPS-utredningens styrgupp om ett slutgiltigt förslag till ett nytt storförbund.

Ledningen för tre förbunden – som tillsammans ger förkortningen GPS – är positiva till utredningen.

– Det känns bra. Det är ett bra förslag som vi kan stå upp för inom alla tre förbunden, säger Tommy Andersson, ordförande för Grafikerna.

Många klubbar
Ett nytt storförbund skulle få nästan 90.000 medlemmar. Enligt utredningens förslag ska medlemmarna delas upp i 16 geografiskt indelade avdelningar, och målet ska vara att ha klubbar på så många arbetsplatser som möjligt.

Det som varit svårast för utredningen att enas om har varit medlemsavgiften. Enligt det gemensamma förslaget blir medlemsavgiften i det nya förbundet 1, 1 procent av bruttolönen. Avgiften har också ett golv på 125 kronor i månaden och ett tak på 330 kronor.

– Vi föreslår en avgift som vi tror att alla tre kan leva med. För oss och Skogs- och trä blir det en minskad avgift och för Pappers handlar det om en liten höjning, säger Tommy Andersson. 

Förlorarna?
Han tillägger att Grafikerna och Skogs- och träfacket dessutom får ett bättre försäkringsskydd med den nya medlemsavgiften, då de får samma försäkringar som Pappers medlemmar har i dag.

Ni får mer för mindre pengar. Pappers medlemmar får betala mer för samma medlemsförsäkringar. Är de förlorarna i sammanslagningsplanerna?

– Om man bara tittar på avgiften så är det kanske så, men vi skapar en bättre facklig service för alla medlemmar. Vi blir också ett starkare förbund tillsammans och det gynnas alla våra medlemmar av, säger Tommy Andersson.

Hela förslaget presenteras för förbundens styrelser på ett gemensamt seminarium den 29 och 30 april. Om förbundsledningarna säger ja till förslaget fattas det definitiva beslutet om en sammanslagning av förbundens kongresser i slutet av september.

Läs också: mer om förslaget på GPS-utredningens hemsida