Nästa måndag går Vårdförbundets medlemmar ut i strejk, om facket och Sveriges Kommuner och Landsting inte lyckas enas om ett nytt avtal. Och parterna har ännu inte inlett några nya förhandlingar.

– Vi är ganska långt ifrån förhandlingsbordet, säger arbetsgivarnas Ingela Gardner Sundström.

I fredags varslade Vårdförbundet sammanlagt 3.500 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor om strejk.

Varslet omfattar 22 arbetsgivare i nio regioner. Arbetsgivarna har valts ut så att strejken ska få stor effekt samtidigt som allmänheten inte ska bli utan vård. Men vårdtagarna får räkna med köer och förseningar om strejken träder i kraft den 21 april.

– Det speciella med vårdkonflikter är att de alltid drabbar tredjeman. Det går inte att undvika, Det är aldrig trevligt att varsla men vi finner det nödvändigt, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande.

Löneökningarna ansågs låga
Varslet kom en knapp vecka efter att förbundets extrakongress tackat nej till medlarnas slutbud trots förbundsledningen rekommenderat ett ja. Kongressombuden ansåg att löneökningarna var för låga och att skrivningarna i avtalet var för otydliga.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beklagar varslet.

– Det är tråkigt att det gått dithän. Jag tror inte att det är ett särskilt klokt beslut av Vårdförbundet. Det är alltid lättare att utlysa ett varsel än att avsluta en strejk, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Hon kallar Vårdförbundets krav på 1.700 kronor mer i månaden i två år och 22.000 i ingångslön orimliga, och säger att kraven skulle innebära löneökningar på 15 procent på två år.

– Det är helt otänkbart och orimligt och betydligt mer än andra fått.

Styrelsen överkörd
Vårdförbundet hade hoppats att varslet skulle få fart på förhandlingarna igen, men så har det inte blivit.

Arbetsgivarna har ännu inte beslutat hur de ska gå vidare, och Ingela Gardner Sundström säger att det är svårt att förhandla igen då både SKL och Vårdförbundets styrelse har funnit medlarnas slutbud godtagbart.

– Sedan blev Vårdförbundets styrelse överkörd av sin egen kongress. Vem ska vi då förhandla med? Vi måste veta att en part har mandat att göra upp för att det ska vara meningsfullt att förhandla, säger hon.

Långt från förhandlingsbordet
Anna-Karin Eklund tycker att Ingela Gardner Sundström har en märklig och trist inställning.

– Det är väldigt bekymmersamt om hon ser det så. Vi har en förhandlingsdelegation med mandat från förbundsstyrelsen och medlemmar att fortsätta förhandlingarna. Vi sköter förankringen i vår organisation. Det borde hon inte bekymra sig om.

Däremot delar Anna-Karin Eklund bedömningen att parterna är långt ifrån förhandlingsbordet och att mycket talar för att det blir en strejk nästa måndag.

– Det finns lite tid kvar att komma överens, men visst är risken stor att vi inte hinner fram, säger hon.