Årets första kvartal visar åter dystra siffror för facket.  LO:s förbund har förlorat ytterligare 22.400 medlemmar.

– Det är inte alls tillfredsställande, säger Anders Bergström i Kommunals ledning.

I början av mars sa en mycket bekymrad Wanja Lundby-Wedin att den kritiska nivån var nådd. Att facket inte kan tappa fler medlemmar om modellen för arbetsmarknaden ska fungera.

Nu visar LO-Tidningens sammanställning att minskningen fortsätter. Samtliga förbunds medlemsstatistik visar en negativ förändring i nettotalet.

Någon större uppbromsning är inte synlig i siffrorna.

– Vi har sett att det har vänt, sedan det stora raset. Vi är nere i en väsentligt mindre minskningstakt och på det sättet känns det bättre. Men det känns inte tillfredsställande att vi fortsätter att minska, säger Kommunals tredje vice ordförande Anders Bergström.

Trendbrott i statistiken
Däremot säger han att förbundet ser ett trendbrott om man studerar statistiken närmare. Det är färre nu som begär utträde än under fjolårets månader. Antalet nya medlemmar är också lika stort igen som före det stora raset.

– Trenden är positiv trots att den är negativ. Sedan skulle vi ju önska att minskningen gick snabbare och ännu hellre att det blev en ökning och det är ju vårt mål. Och det ska vi jobba intensivt med, säger Anders Bergström.

Mer än hälften av de 5.700 medlemmarna som under året lämnat Kommunal har enligt egna uppgifter bytt till andra förbund.
 
– Vi är i många avseenden ett genomgångsförbund, särskilt inom äldreomsorgen där många jobbar deltid, säger han.

Medlemsvärvning viktig fråga
Annars är det en nog så viktig fråga, tillsammans med att värva nya medlemmar, att behålla de nuvarande medlemmarna.

– Nu har vi ju draghjälp av ett bra löneavtal. Och så har vi ju satsat på en inkomstförsäkring utan att höja avgiften.

Förbundets egna undersökningar visar att fjolårets stora tapp främst berodde på den förhöjda a-kasseavgiften och på att a-kassan urholkats.

Förändringar av a-kassan
Också 2008 innehåller förändringar som kan påverka det fackliga medlemskapet och medlemskapet i a-kassan.

I veckan begränsades möjligheterna till a-kassa för deltidsarbetslösa till 75 dagar och från och med den 1 juli ersätts den förhöjda finansieringsavgiften för a-kassan av en arbetslöshetsavgift.

– Jag är rädd för att vi inte har bottnat ännu, säger ekonomichef Rolf Jerling på Hotell- och restaurangfacket, en av dem som avvaktar hur de politiska förändringarna kommer att slå.

FAKTA: Så mycket tappar förbunden
Antalet medlemmar den 31 mars och minskningen sedan årsskiftet. Siffrorna kommer från respektive förbund.

IF Metall 407.939 – 6.052
Kommunal 529.868 – 5.758
Handels 151.973 – 2.278
Seko 138.508 – 1.978
Byggnads 117.745 – 1.550
Hotell- och restaurang 44.603 – 1.440
Livs 39.308 – 927
Skogs- och trä 48.685 – 712
Fastighets 35.520 – 704
Grafikerna 22.633 – 415
Pappers 20.851 – 310
Målarna 15.357 – 158
Elektrikerna 25.763 – 74
Musikerna 3.088 – 15
Transport ingen uppgift ingen uppgift