Debatten om ”den dolda arbetslösheten” gick het i förra riksdagsvalet i Sverige. De borgerliga allianspartierna gjorde ett stort nummer av att arbetslösheten var underskattad, och svängde sig med egna arbetslöshetstal som var tre gånger så höga som den officiella siffran.

Kanske är USA på väg att få en liknande debatt inför höstens presidentval, men med omvända politiska roller.

I mars gick arbetslösheten i USA upp från 4,8 till 5,1 procent. En förklaring är att 230.000 arbetstillfällen försvunnit under årets första kvartal.

Hamnar i olika kolumner
Därutöver förklaras skuttet i den öppna arbetslösheten av att arbetskraften ökade påtagligt jämfört med månaden innan. För att räknas till arbetskraften måste man antingen ha jobb eller vara arbetslös och aktivt arbetssökande. Den som inte uppfyller något av dessa krav hamnar i en annan kolumn. Och den restkolumnen varierar väsentligt månad till månad.

Ett praktexempel på följderna av detta kom i februari då tiotusentals jobb försvann samtidigt som arbetslösheten sjönk.

Förklaringen var att stora grupper gav upp jobbsökandet och därigenom inte räknades in i arbetslöshetssiffran.

Underskattning av arbetslösheten
Ett mera stabilt sätt att mäta temperaturen på arbetsmarknaden är sysselsättningen, där de som har jobb sätts i relation till befolkningen.

Sysselsättningsgraden har sjunkit i USA ända sedan år 2000, vilket lett till en underskattning av arbetslösheten. Den senaste konjunkturcykeln – en nedgång och efterföljande uppgång i ekonomin – är den första kända i USA då sysselsättningen minskat.

Forskare framhåller även andra tecken på att läget på arbetsmarknaden är betydligt kärvare än vad arbetslöshetsstatistiken ger sken av.

Fler har tvingats gå ner och jobba deltid. Samtidigt är de långtidsarbetslösas antal högt.

– Den officiella arbetslöshetssiffran är aningen missledande. Den viktigaste förklaringen till den låga arbetslösheten är förändrad ålderssammansättning av arbetskraften, säger Rebecca Blank, ekonom vid Michiganuniversitet.

Äldre arbetare uppvisar lägre arbetslöshet än yngre arbetare.

Och de stora årskullarna i USA under åren efter andra världskriget har gjort de äldre till en växande del av arbetskraften. Något som, enligt Rebecca Blank, leder till en sänkning av den uppmätta arbetslösheten.

Dolt problem
Om arbetslösheten räknades om efter den ålderssammansättning som rådde 1990 skulle den öka med en halv procentenhet.

– Uppfattningen om vad som utgör hög arbetslöshet behöver förändras. Samma arbetslöshetsnivå indikerar ett större problem i dag än vad de gjorde tidigare, säger Rebecca Blank.

Läs också: artikeln "Krismönstret samma som i Sverige", 10/4 2008

Anders Eld
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen