/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/c_sjovind2_1508.jpg
Cristian Sjövind jobbade tidigare på fackförbundet Sif. Sedan slutade han och startade ett eget företag vars affärsidé är att vara ett alternativ till facket. Foto: Stig-Åke Jönsson.

Cristian Sjövind jobbade på Sif med att utveckla idéer för hur facket skulle kunna förnya sig. Men det gick trögt att sälja in hans variant av den kollektiva grundidén. Då startade han eget och gav sig in i kriget om medlemmarna.

– Jag har alltid stått på den lilla människans sida. Jag kände att det fanns för många fall där den lilla individen inte riktigt fick höras och synas inom facket, säger högskoleingenjören Cristian Sjövind.
 
Han jobbade för ett par år sedan på tjänstemannaförbundet Sifs lokalavdelning Syd med att utveckla idéer för hur facket skulle kunna förnya sig. Där upplevde han att facket inte riktigt klarade att tillgodose medlemmarnas individuella behov.

– Det kändes inte som att den fackliga idén följde utvecklingen. Det fackliga funkade bra på vissa arbetsplatser – men på andra, som är mer kunskapsbaserade, har behovsskalan breddats. Vi lever inte längre i industrisamhället. I dag bygger arbetsmarknaden mer på nätverk, och individen vill i högre uträckning också föra sin egen talan.

Dansk förebild
När Cristian Sjövind fick höra talas om det danska företaget Job og liv, som vill vara ett alternativ till facket, föll mycket på plats. Medlemmarna i Job og Liv betalar enbart för de tjänster de använder.

Idén tilltalade Cristian Sjövind, som startade det svenska företaget Jobb & Liv i oktober i fjol med en liknande affärsidé i grunden. Medlemmarna betalar 59 kronor i månaden, och får då tillgång till juridisk rådgivning och lägre priser på exempelvis karriärrådgivning och tjänster inom personlig utveckling och inkomstförsäkring.

– Men efter semestern ska vi ha ett nytt medlemskap ute. Det innebär bland annat att du köper poäng av oss. Dessa poäng är att likställa med pengar. För dina poäng köper du tjänster som vi erbjuder i vårt företag. Det ska även finnas en möjlighet att sälja tillbaka dessa poäng till oss om du som kund inte är nöjd.

Får inte teckna kollektivavtal
Cristian Sjövind planerar att utveckla företaget vidare inom det mer traditionellt fackliga området, med arbetsrätts- och avtalsfrågor.

– Vi har inget mandat för att teck-na centrala kollektivavtal, men vi kan stötta våra medlemmar att bilda lokala föreningar och sedan teckna lokala avtal med sina arbetsgivare.

Cristian Sjövind har ännu inte fått några reaktioner från den etablerade fackförbundsrörelsen, trots att han nyligen publicerat en debattartikel i Aftonbladet där han anklagar fackförbunden för att sakna kompass till det nya samhället när industrisamhället med hierarkier och kollektiva lösningar försvinner.

För honom börjar kollektiva lösningar med utgångspunkt från individen – snarare än med generella kollektiva lösningar ”som gäller för alla”.

– Jag hoppas att vi ska kunna få igång en offentlig debatt, men fackförbunden har inte något större intresse av att ta den med oss. De har för mycket att förlora på det, medan vi har allt att vinna. En debatt skulle belysa de problem som finns i förbunden, och som de också är medvetna om, säger Cristian Sjövind.

Läs också: artikeln "Wanja inte orolig för konkurrens", 10/4 2008