SISTA ORDET. Förra året gjorde telekomjätten Ericsson ett av sina bästa resultat någonsin, drygt tjugo miljarder i helårsvinst. Det var något mindre än beräknat, men resultatet var klart bättre än de flesta konkurrenters. Av de samlade vinsterna i branschen kapade Ericsson åt sig nära två tredjedelar.

Ericsson har också ökat sina marknadsandelar medan företag som Motorola, Siemens, Alcatel gått tillbaka och har knackig ekonomi.

Ändå har Ericssonaktien på ett år minskat i värde med över 50 procent. Börsens tilltro till företaget är i botten. Hur kan det komma sig?

En förklaring till kursfallet för Ericsson är utan tvivel oron på de globala finansmarknaderna. När de stora internationella placerarna vill minska sin exponering i aktier säljer de först ut andelar i större företag.

Ingen vet när börsraset tar slut

För Ericsson betyder det att kursen faller extra kraftigt vid en konjunkturnedgång. Omvänt brukar aktien vid en uppgång skjuta snabbt i höjden.

Hur länge raset på världens börser fortsätter vet ingen idag. Mer dystra prognosmakare räknar med ett kursfall om ytterligare 30 till 40 procent. Andra tror att vi nått botten och hoppas på en långsam återhämtning.

Hur som helst. Någon stark draghjälp från världsmarknaden lär inte ägare av Ericsson-aktier kunna räkna med det närmaste året.
En andra och förmodligen viktigare förklaring till att Ericssonaktierna tappat i värde är att de tidigare varit övervärderade. När telekommarknaden boomade på nittiotalet betalades Ericsonaktien hundra gånger mer än den beräknade årliga vinsten per aktie.

En sanslös övervärdering rättades till vid IT-kraschen kring millenieskiftet. Men även efter denna kurskorrigering var aktien högt betald. Dagens värdering ligger mer i närheten av företagets verkliga intjänandeförmåga – och den var som sagt långtifrån dålig under förra året.

I viss mening kan man säga att telekom-företagen är offer för sin egen framgång. Utan tvivel kommer efterfrågan på IT-tjänster att växa oavbrutet. Allt fler i världen kommer att använda mobiltelefoner och de system som behövs för att underhålla dem.

Knivskarp konkurrens och pressade priser

Men mobiltelefoner är numera en lättillverkad massprodukt med knivskarp konkurrrens och pressade priser. På telefonsidan är dock Sony-Ericsson en relativt liten tillverkare.

Men även när det gäller mobilsystem, 3G-nät, basstationer och liknande, vilket är Ericssons huvudområde, pågår en snabb teknisk omvandling. Ett modernt 3G-nät hanterar samtal och dataöverföring fem gånger så effektivt som gårdagens.

Utvecklingen kan liknas vid den som datorn genomgått. En köpare får ut ofantligt mycket mer prestanda till ett allt lägre pris.

Kunderna får fler teletjänster för mindre pengar

Det här förstås inget som kunderna beklagar. De får ju mer teletjänster till en billigare kostnad. Inte heller behöver företagen oroa sig. Förutsatt att de hänger med i teknikutvecklingen har de en säker marknad, även om marginalerna är mer pressade som de alltid blir på en ”mogen marknad”.

De enda som behöver bekymra sig är de aktiespekulanter som förleds att tro att de liksom förr kan skära guld med täljkniv på IT-marknaden. De lär bli besvikna. Men varför ska vi tycka synd om dem? Förra året gjorde telekomjätten Ericsson ett av sina bästa resultat någonsin, drygt tjugo miljarder i helårsvinst.