Regeringen har beslutat om direktiv till utredaren av Lavaldomens konsekvenser. Regeringen har deklarerat att den svenska modellen ska behållas, anser en nöjd Erland Olauson, LO:s avtalssekretare.

Senast den 15 december ska enmansutredaren Claes Stråth, Medlingsinstitutets generaldirektör, lämna sitt förslag till lagändringar, enligt det kommittédirektiv som regeringen beslutat om.

– Det gäller att pinna på. Utredningen måste vara klar redan i november för att kunna presenteras den 15 december, säger Claes Stråth.

Ville se snabbare behandling
Men det är den punkt som Erland Olauson är kritisk mot. Han hade hellre sett en ännu snabbare behandling.

– Samtidigt inser jag att en utredare måste få tid på sig. Det bästa skulle vara att frågan om Lex Britannia kan utredas med förtur och ligga färdig redan i oktober, säger Erland Olauson.

Det är viktigt att det står klart att facken även i framtiden kan ta strid mot ett uselt utländskt kollektivavtal som ett gästande företag har med sig, anser han.

– För debattens skull är det bra om den biten är klar innan det nya fördraget ratificeras av riksdagen, säger Erland Olauson.

Svenskt Näringsliv kritiskt
Svenskt Näringsliv är dock inte lika positivt som LO till utformningen av direktivet.

– Vi är rätt besvikna. De flesta av våra förslag har inte tillgodosetts. Det finns till exempel ingenting om att överväga en proportionalitetsprincip, som Lavaldomen innehåller. Vi menar att utredaren i alltför hög utsträckning styrs mot kollektivavtalslösningar och det är tveksamt om det är förenligt med EG-rätten, säger Svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist Lars Gellner till nyhetsbyrån TT.

– Man har gått LO till mötes och direktiven är alltför LO-vänliga, säger han.

Omfattande arbete
Claes Stråth anser att en viktig bit i hans arbete är att titta på om utstationeringslagen är alltför omfattande och om den hänvisar till fler områden än vad som täcks av den hårda kärnan i utstationeringsdirektivet.

– Några fackliga krav är att utsträcka innehållet i utstationeringslagen. Men utredningen ska undersöka om det är möjligt enligt EU-rätten, säger Claes Stråth.

Han tycker att direktivet andas väldigt mycket av den svenska modellen. Men att det också klart framgår att det som följer av EU-rätten ska täckas in.

– Syftet är att kollektivavtal och lagar på de aktuella områden ska fungera väl tillsammans, säger Claes Stråth.

FAKTA:
I korthet ska utredaren ta ställning till om Lex Britannia i medbestämmandelagen bör ändras, avskaffas eller ersättas av annan reglering. Och om ändringar av utstationeringslagen behöver vidtas till följd av EU-domen och om det är möjligt att hänvisa till kollektivavtal.