Kraftigt stigande fastighetspriser. Växande underskott i handeln med utlandet. Offentliga finanser i obalans. Likheterna är slående mellan den svenska 1990-talskrisen och finanskrisen i USA.

Två amerikanska ekonomer, Carmen Reinhart vid Marylanduniversitet och Harvardprofessorn Kenneth Rogoff, har jämfört dagens kris med tidigare finansiella nedgångar. De finner en rad gemensamma nämnare.

I sin rapport talar de om ”de fem stora” finanskriserna under efterkrigstiden. Där finns såväl Sveriges ”förlorade år”, som raset i Norge i slutet på 1980-talet och den finska 1990-talskrisen. Kriser som innebar drastiska fall i tillväxten och som i genomsnitt tog mer än tre år att ta sig ur.

Sjunkade fastighetspriser
Kurvorna för dagens amerikanska ekonomi påminner starkt om de som syntes i ”de fem stora”. Priserna på fastigheter skjuter i höjden, samtidigt som skuldsättningen ökar kraftigt. 

Likheterna bådar, enligt ekonomerna, illa för framtiden i USA.

– Ekonomiska kriser följer ett likartat mönster mellan länder och århundraden, säger Carmen Reinhart.

– Det kommer en ny innovation. Ibland är det en ny uppfinning, som ångloket eller radion. Ibland är det finansiella nymodigheter. Investerarna är försiktiga i början, men när det ser de stora vinsterna så rusar de in.

Kreditmarknaden avreglerades
Den svenska 1990-talskrisen föregicks av en omfattande avreglering av kreditmarknaden. I dess fotspår uppkom finansbolag som när de hamnade på obestånd satte hela bankväsendet i gungning.

Den amerikanska finanskrisen har skapats av uppfinningsrikedom på Wall Street tillsammans med allt frikostigare kreditgivning.

När utvecklingen nådde sin kulmen gavs stora bostadslån till hushåll som inte kunde betala dem. Lån som i sin tur packades om och såldes vidare till andra som tog kreditrisken.

Läs också: artikeln "Arbetslösheten ökar i USA", 10/4 2008


Anders Eld
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen