Sjöbefälen har varslat om strejk. Och arbetsgivarna på sjön svarar med lockout av befälhavare, styrmän, tekniska chefer och övrigt maskinbefäl på de berörda fartygen. Både strejk och lockout träder i kraft den 18 april.

– Tyvärr har vi hamnat här, säger Jörgen Lorén, ordförande i Sveriges Fartygsbefälsförening. Arbetsgivarna kommer bara med försämringar och ett dåligt lönebud – mitt i en högkonjunktur när redarna kan räkna hem sina vinster.

Han har just lagt till med 180 meter långa Stena Jutlandica i Fredrikshavn, och eldar upp sig över budet från Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

– Vi har missat många år i löneglidningen, och ändå kör arbetsgivarna med sitt mantra 10,2 procent på tre år. Ett sjöbefäl som flyttar till Norge kan direkt höja lönen med mellan 10.000 och 20.000 kronor i månaden.

Kraftiga försämringar
De båda varslande facken Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet anser att de redan fått betala med kraftiga försämringar. Sjöfartens arbetsgivarförbund vill ta bort all kompensation för arbete på helger och helgdagsaftnar samt försämra anställningstryggheten.

En nyutexaminerad sjökapten tjänar 18.000 kronor per månad, och den som avslutar sin karriär på något av de stora färjerederierna har kommit upp i runt 45.000.

Medlemmarnas vilja
Konflikten till havs bryter ut ett par dagar före Vårdförbundets varslade strejk.

– Men jag funderar inte över om folk tycker att vi är lyxlirare som glassar omkring på världshaven, säger Jörgen Lorén. Jag värderar bara vad våra medlemmar tycker om löner och villkor.

FAKTA:

Bland de 17 fartyg som är uttagna i konflikten finns passagerarfartygen Aurora, Götaland, Silja Festival och Silja Symphony. Dessutom gäller varslet för fartygen Bro Anton, Bro Atland, Bro Juno, Bro Jupiter, Tor Begonia, Tor Magnolia, Fure Nord, Fure West, Furenäs, Helena, Björn, Freja af Göteborg samt Svitzer Mercur.