/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/opinion_1308.gif

Tvåskift är värst. Det är slutsatsen av 116 svar om arbetstider och dygnsrytm.

– Man är alltid trött på morgonen och på kvällsskiftet förlorar man alla sociala kontakter. Ändå har jag jobbat så här i över 30 år, berättar Erik Niklasson, maskinreparatör på Auralight i Karlskrona och aktiv i IF Metall. Han jobbar en vecka mellan 6 och 14 och nästa vecka mellan 13.54 och 21.54.

De flesta är nöjda

En liten grupp på tolv personer arbetar tvåskift, men den skiljer ut sig. De flesta är missnöjda med arbetstiderna.
Annars är de flesta nöjda – oavsett om de har fasta tider eller jobbar skift.

Marie Uppegård är undersköterska på akuten på Falu lasarett. Hon har alla möjliga arbetstider dygnet runt på ett önskeschema. Det innebär att alla får tala om hur de vill jobba. Sedan får arbetskamraterna ge och ta för att det ska finnas bemanning alla tider.

– Jag har jobbat så här i tio år nu. Det är jättebra. Jag vill inte gå tillbaka till ett fast schema.

Drygt hälften jobbar dagtid
Drygt hälften i LO-opinion arbetar dagtid måndag till fredag. I princip, för många av dem har en schemalagd kväll i veckan eller en schemalagd söndag i månaden – för att ta ett par exempel.

Knappt hälften arbetar skift – fler kvinnor än män. Orsaken är arbetstiderna i vården. Några kvinnor har delade turer på schemat – några timmars arbete på förmiddagen, ledigt fyra timmar och så några arbetstimmar på kvällen.

Han går till jobbet mitt i natten
Torkel Blom går till jobbet när andra sover som bäst – vid 01.30-tiden på natten. Sju nätter i veckan. Han är tidningsbud i Stockholm och kommer hem någon gång mellan 4 och 7.

– Sedan vill jag sova mina sex–sju timmar. Det som ställer till det är mina fackliga uppdrag med förhandlingar på förmiddagar.
I  övrigt är han nöjd.

– Mina arbetstider är väldigt regelbundna och jag äter regelbundet och bra. Det är grunden för bra hälsa. Att sova och äta regelbundet tror jag är viktigare än när på dygnet man arbetar.