Wanja Lundby-Wedin känner sig inte alls oroad över konkurrensen.
 – Det är bara tråkigt om det finns löntagare som tror att Cristian Sjövinds företag ger samma styrka som ett medlemskap i en fackförening, säger hon.

LO:s ordförande konstaterar samtidigt att Cristian Sjövinds alternativ är ett företag som kan erbjuda tjänster av olika slag.

– Det är inte en fackförening. Han har inte förstått det viktiga med en fackförening. Det är att använda den kollektiva kraften så att individen blir starkare och friare i förhållande till arbetsgivaren. Då kan arbetsgivaren inte straffa våra medlemmar med sämre lön eller villkor.

Hon framhåller skillnaden i att facket är en demokratisk organisation – inte ett företag.

– Vi har ingen affärsidé. Vi är inte ute efter att tjäna pengar på löntagarna. Men mervärdet i det fackliga medlemskapet blir olika försäkringslösningar och annat. Det är något vi också kan erbjuda, förutom kollektivavtalen. Men vi ska
aldrig släppa grunden. I allt vi gör använder vi styrkan i att vi är många, för att göra individen starkare.

Läs också: artikeln "Vill vara ett alternativ till facket", 10/4 2008