Löneförhandlingarna om ett nytt avtal för sjöbefälen strandade i slutet av förra veckan. Nu har fackförbunden varslat om strejk.

Om inte parterna når en överenskommelse bryter strejk ut vid midnatt den 18 april på 17 fartyg. Bland dem finns passagerarfartygen Aurora, Götaland, Silja Festival och Silja Symphony.

Varslen har lämnats in av Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet.

Kraftiga försämringar
Fackförbunden är missnöjda med de föreslagna lönehöjningarna eftersom de anser att de själva får betala för dem genom kraftiga försämringar inom andra områden.

Sjöfartens arbetsgivarförbund vill, enligt facket, ta bort all kompensation för arbete på helger och helgdagsaftnar samt försämra anställningstryggheten.

Vill slopa kostersättning
Arbetsgivarna vill också slopa kostersättningen under ledigheterna. I stället skulle ett ombordtillägg införas för de perioder då befälen är till sjöss.

– Det bytet skulle försämra för den som exempelvis blir sjuk en längre tid, säger Leif Palm, ombudsman för Sjöbefälsförbundet. Vi vill veta vad vi tjänar, inte få olika lön månad för månad.

Parterna är också oeniga om hur ledighet ska tjänas in.

En annan stridsfråga är TAP-avtalet, som reglerar i vilken mån filippinska befäl får arbeta på svenska fartyg. Enligt avtalet får högst 50 procent av befälen utgöras av filippinska anställda. Men rederierna har börjat anställa utländska befäl från andra länder på den ”svenska” kvoten, främst från Östeuropa, vilket facken motsätter sig.

Erik Larsson
08 – 796 25 36
Skriv ett e-postbrev till reportern