Anmälningarna av antalet arbetsskador var något färre 2006 jämfört med året innan. Arbetsmiljöverket berättar att 115.000 anmälningar kom in under 2006. Siffran för året före var ungefär 117.000.

– Det som är lite anmärkningsvärt är att anmälningarna minskat och att de fortsätter att göra det. Men jag tycker samtidigt att man ska vara försiktig att tolka siffrorna. Det här bygger ju på anmälningsbenägenheten och numera är det svårt att få ersättning. Kanske låter människor bli att anmäla därför, säger Börje Bengtsson, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Statistiken för 2006, som bygger på anmälningarna till Försäkringskassan, visar att kvinnor anmäler fler arbetsskador än män. Av det totala antalet anmälningar svarade kvinnor för 60.000 och män för 54.000.

75 procent av anmälningarna (ungefär 85.000) gällde olycksfall i arbetet. 40 procent av dessa (34.000) har medfört frånvaro från arbetet under minst en dag. 13 procent av anmälningarna under 2006 gällde arbetssjukdom.

Olyckor med fordon vanliga
Siffrorna för 2006 visar att den valigaste typen av olycksfall som leder till sjukfrånvaro har orsakats av att den skadade eller någon annan förlorat kontroll över en maskin, ett fordon eller verktyg.

Andra vanliga orsaker till olycksfall är att man faller eller skadar sig i samband med lyft eller annan fysisk påfrestning av kroppen.

Två av tre arbetsolyckor som ledde till frånvaro drabbade män.

Tunga lyft
När det gäller arbetssjukdomar så har hälften orsakas av belastningsfaktorer. Det betyder tunga lyft och ensidiga eller ansträngande arbetsställningar. Stress, hög arbetsbelastning och andra organisatoriska faktorer står för över 20 procent av anmälningarna om arbetssjukdom.

Något fler kvinnor än män har anmält arbetssjukdom. Av arbetssjukdomarna 2006 har en fjärdedel inte medfört någon frånvaro från arbetet och nästan hälften har medfört frånvaro i mer än 14 dagar.

– Jag hoppas att minskningen också beror på de förebyggande åtgärder som vi jobbar med. Men det är svårt för mig att säga om det beror på det. Det får någon annan uttala sig om, säger Börje Bengtsson.

Stål- och metallframställning är den bransch där män oftast drabbas av arbetssjukdomar. I transportmedelstillverkningen fanns den största andelen drabbade kvinnor. Därefter kommer stål- och metallframställning, samt försvar, brandskydd, polis- och rättsväsende.

54 omkom i arbetet
Under 2006 omkom 54 arbetstagare och 14 egenföretagare genom olycksfall i arbetet. Detta innebär 1,3 dödsolyckor per 100.000 arbetstagare och 5,7 dödsolyckor per 100.000 egenföretagare. Detta är en minskning jämfört med tidigare år. Två av de omkomna var kvinnor.

Också de preliminära siffror för 2007 som finns visar på en minskning av anmälningar av arbetsskador, berättar Börje Bengtsson.

– Så trenden finns. Men det är som sagt var preliminära siffror, säger han.