Trots att kvinnan bott 22 år i Sverige ansågs hon tala för dålig svenska för jobbet som receptionist. I stället gavs det till en sökande med svensk bakgrund.

Fallet ska prövas i Arbetsdomstolen med diskrimineringsombudsmannen som ena parten. DO begär 120.000 kronor i skadestånd.

Företaget finns i Västerås och utbildar piloter. Rekryteringen sköttes av ett rekryteringsföretag som gav företaget förslag på två personer. Kvinnan med invandrarbakgrund var en av dem.

När hon efter anställningsintervjun fick besked om att hon talade för dålig svenska blev hon förvånad. Hon hade jobbat flera år i Sverige, bland annat med att undervisa i data. Kvinnan anmälde företaget till DO med en anmälan, skriver DO i ett pressmeddelande.

– Om utländsk brytning inte kan accepteras av arbetsgivare innebär det att alla som flyttar till Sverige i vuxen ålder utestängs från arbetslivet, säger Ulrika Dietersson, chef för juridiska enheten på DO.