LO:s Irene Wennemo tror att kunskaperna om arbetslivets lagar och regler är goda på de yrkesförberedande utbildningarna. Problemen finns på de klassiska studieförberedande programmen, säger hon.

– På yrkesprogrammen finns en vana med praktik som gör att studenterna vet vilka krav man kan ställa på en arbetsgivare. Många här går också med i facket redan innan de är klara med sin utbildning, säger Irene Wennemo, på LO:s
näringspolitiska enhet, till LO-Tidningen.

Varför problemen finns inom de studieförberedande utbildningarna har hon inget exakt svar på. Men en brist är att det inte finns någon arbetsplatsutbildning där tror hon. Det finns ingen naturlig ingång till yrkeslivet.

Finns inte alltid hjälp
Många som går på ett studieförberedande program jobbar dock under sin utbildningsperiod, och det är då som problemen uppstår.

– Känslan är att det egentligen inte är så stora problem på större företag. Där finns ofta fackligt anslutna som kan hjälpa till. På små företag kanske det inte finns någon som kan eller vill informera om vad som gäller. Då är det många som står där utan att veta vad de ska göra, säger Irene Wennemo.

Ett sätt att komma åt problemet kan, enligt henne, vara att införa arbetsplatsutbildning på teoretiska utbildningar.
– Har du varit ute på ett jobb under ordnade former så vet du vad en bra arbetsplats erbjuder. Jag tror att det kan vara bra ingång för alla. Jag tror att mycket av problemen kan förebyggas så, säger hon.

Men är inte arbetsrätt också en viktig del av samhällskunskapen?

– Självklart tycker vi det. Men oftast så får det samsas med så många andra frågor. Praktik ger konkreta svar, tror jag.

LO:s ungdomssekreterare Markus Kristiansson bekräftar Irene Wennemos bild, men berättar att det görs försök att nå ut till de teoretiska utbildningarna med facklig information.

– Vi har tagit på vårt ansvar att åka ut i skolorna för att berätta om vad som gäller på arbetsmarknaden. Vad kollektivavtal är, vad som gäller inför sommarjobbet och frågor om första jobbet när du går ut gymnasiet. Vår satsning heter Facket i skolan.

FAKTA: 126.000 unga är med i LO
2007 var 126.000 arbetare i åldern 16 till 24 medlemmar i något LO-fack. Flest medlemmar i den åldern har IF Metall och Kommunal. I somras ringde drygt 5.000 unga till fackets hjälptelefon för sommarjobbare. Fyra frågor av tio gällde lönevillkoren. Nio procent av tjejerna och sju procent av killarna som ringde om detta hade inte fått någon lön. Sammantaget kom största delen, nästan 30 procent, av frågorna från hotell- och restaurangbranschen. Därefter kom frågor från handeln och Kommunals avtalsområde med 24 respektive 12 procent.

Läs också: artikeln "Okunniga unga ställer vassa frågor", 7/4 2008