Vid det så kallade Bollhusmötet i Uppsala – som man kan läsa mer om i Ola Larsmos Djävulssonaten – röstade studenterna mot att utländska läkare skulle få komma till Sverige.

I boken Protektionism eller lojalitet? försöker Paul Stempel utröna hur det egentligen var med Svenska musikerförbundet under perioden 1933-45. Uppenbarligen var det ljudfilmens fel att så många musiker blev arbetslösa på 1930-talet. Plötsligt var alla biografpianister överflödiga.

I det läget förståeligt, jag säger inte ädelt, att man i musikerkretsar kände motvilja mot att låta utländska musiker få arbetstillstånd. Liksom i fallet med läkarna rörde det sig om några få individer som i debattartiklarna i Musikern förvandlades till en invasion.

Fackförbund som motarbetar invandring med syfte att se till att de egna medlemmarna inte blir arbetslösa är något vi förknippar med vår egen tid. Men det fanns en stor ängslighet i Sverige även på 1930-talet. Antisemitismen fanns överallt, det var ingen specifikt nazistisk uppfinning.

Men är icke-nazistiska antisemiter mer okej än nazistiska? Så många entydiga svar lämnar kanske inte Stempel oss med. Men de frågor som hans skrift förmår väcka är kanske viktigare?

Författare: Paul Stempel.
Bok: Protektionism eller lojalitet?;Svenska musikerförbundet och utlänningarna åren 1933-1944.
Förlag: Svenska Musikerförbundet.

Jan Hoff
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören