Industriavtalet har varit bra för Sverige, industrin och löntagarna. Det är Facken inom industrin överens om. Det är också den dominerande bilden i boken Från röra till reda, där frilansjournalisten Bengt Rolfer intervjuat 29 personer om industriavtalets tio första år.

Men det finns också kritiker och allt fler i fråga sätter industrins roll som lönenormerande.

– Det är kanske för mycket sagt att säga att industriavtalet är hotat, men det är i alla fall mer omdiskuterat än tidigare, säger Bengt Rolfer.

Facken inom industrin anser fortfarande att den internationellt konkurrensutsatta sektorn måste få sätta lönenormen, men vad som ingår i begreppet är inte längre självklart, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.

Stor utmaning
Unionens ordförande Mari-Ann Krantz säger att den största utmaningen för industriavtalets parter är att förändra lönebildningen och normeringen så att den accepteras av alla parter på arbetsmarknaden.

– Den internationellt konkurrensutsatta sektorn är inte längre synonymt med den internationellt konkurrensutsatta industrin, säger hon.

IT-sektorn är ett exempel på en bransch som kan ingå i lönenormen tillsammans med industriföretagen, enligt Mari-Ann Krantz. Vilka övriga branscher som kan bli aktuella vill Facken inom industrin inte gå in på.

Vill se ökat samarbete
IF Metalls ordförande Stefan Löfven säger att han förstår frustrationen hos dem som inte ingår i industriavtalet och därmed inte får vara med och påverka lönenormen. För att de ändå ska känna sig delaktiga vill han se mer samarbete och dialog med övriga branscher, även om inte alla ska ingå i lönenormen.

– Går det att ha en process som är öppnare, att öka delaktigheten, insynen och förstärka dialogen så är det något vi välkomnar, säger han.

Hur en sådan dialog ska föras har Stefan Löfven ännu inget svar på, men han säger att Facken inom industrin kan ta initiativ och bjuda in andra parter till samtal om lönenormen i framtiden.

Sådana samtal är på gång senare i vår i Medlingsinstitutets regi, och det är något Stefan Löfven välkomnar.

– Jag hoppas att det leder till ökad samsyn om hur lönebildningen ska fungera, säger han.

FAKTA: Facken inom industrin
Facken inom industrin består av de sex fackförbund som omfattas av Industriavtalet: Industrifacket Metall, Skogs- och träfacket, Livsmedelsarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Facken inom industrin har också ett nära samarbete med Grafiska fackförbundet som inte ingår i industriavtalet.

Läs också: artikeln "Löner och produktion ökar" , 27/2 2008
Läs också: rapporten "Facit efter 10 år med Industriavtalet" (pdf-fil)