Omvårdnadseleverna Rim Chahen, Zirin Al-Kassab , Kadriye Balkur och Dunya Akrawi gillar möjligheten till ett tionde grundskoleår men vill ha kvar obligatoriet. Foto: Anna Wahlström.

Eleverna i lia-klasserna på S:t Görans gymnasium har mer arbetsförlagd praktik än vanliga klasser. Men regeringens förslag om att göra ämnen som ger högskolebehörighet valbara i stället för obligatoriska får tummen ner.
 
Omvårdnadseleverna Rim Chahen, Kadriye Balkur, Zahra Mohammed Ali, Dunya Akrawi och Zirin Al-Kassab sitter runt ett bord några trappor upp på S:t Görans gymnasium i Stockholm. Om bara någon månad tar de studenten. Snart är tre års studier på skolans omvårdnadsprogram med lia-inriktning (lärande i arbete) till ända.

Till skillnad mot eleverna i några av de andra omvårdnadsklasserna, som har en högskoleförberedande inriktning, har de haft ett större antal timmar arbetsplatsförlagd utbildning. 15 veckor per läsår under andra och tredje året.

– Eftersom vi är ute så mycket på arbetsplatserna har vi längre lektionstimmar när vi väl är tillbaka på skolan, säger Zirin Al-Kassab.

Bakgrunden påverkar
Många i klassen har kommit till Sverige sent och har därför, av naturliga skäl, haft svårare med språket än sina svenska klasskamrater.

Flera av tjejerna hade inte godkänt i engelska i sitt avgångsbetyg från nian. Några har läst in grundskoleengelskan under gymnasietiden i stället och har då inte hunnit med gymnasieengelskan alls. De planerar att läsa på komvux för att få betyg i de ämnen som krävs för att få behörighet att söka till högskolan.

Tror på modellen
Tjejerna tilltalas av förslaget att införa ett tionde grundskoleår, där elever som underkänts i kärnämnena ges möjlighet att läsa upp sina betyg, före gymnasiestarten.

– Det är bra om de som underkänts får chansen att träna upp sig, säger Rim Chahen.

Hon hade själv godkänt i engelska i nian, men upplever ändå gymnasieengelskan som svår.

Ett IG plågar henne
Av samma skäl gillar Zahra Mohammed Ali regeringens förslag att höja intagningskraven till gymnasiet. 

– Jag tycker att man måste ha godkänt i alla ämnen för att komma in. Jag lider fortfarande av mitt icke godkänt i engelska från nian.

Nu måste jag läsa in engelskan på komvux ett år, säger hon. Men förslaget att göra några av ämnena som ger högskolebehörighet valbara på yrkesprogrammen får tummen ner.

– Vi vill ha behörighet för högskolestudier direkt. Kärnämnena ska vara kvar som de är.

Läs också: artikeln "Högskolebehörighet kan bli frivillig", 4/4 2008