Regeringen kallade till samråd med arbetsmarknadens parter om den framtida arbetsmiljöpolitiken. LO fortsätter att kräva mer resurser till Arbetsmiljöverket och nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna.

– Men jag känner en oro för att det inte ska bli någonting konkret av diskussionerna med regeringen,  säger Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande.

Regeringens syfte med samrådet var att få fram förslag och synpunkter som kan fördjupa underlaget till en konkret strategi för den framtida arbetsmiljöpolitiken.

Arbetsmarknadsministern positiv
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin var nöjd efter samrådet, där fackförbunden, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen deltog.

– Vi har haft ett konstruktivt möte med många kloka synpunkter och förslag. Jag kan konstatera att det finns ett brett stöd för en utveckling av arbetsmiljöpolitiken. Jag ser fram emot ett fortsatt positivt samarbete med parterna för att skapa en arbetsmiljöpolitik som tillsammans med jobbpolitiken ska bidra till att minska utanförskapet, säger han i ett uttalande.
 
LO oroat
Men LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist är inte lika nöjd. Hon känner oro för att diskussionerna inte kommer att mynna ut i något konkret. LO kräver, förutom mer resurser till Arbetsmiljöverket och nolltollerans mot dödsolyckor, bland annat satsningar på  arbetsmiljöforskning, rehabilitering, företagshälsovård och utbildning för skyddsombudschefer.

–Men Littorin kom inte med någon egen input. Det som måste till om regeringen ska bli trovärdig är konkreta förslag och ett ökat anslag till Arbetsmiljöverket. Om det här arbetet drar ut på tiden finns det en risk att man diskuterar och diskuterar och så blir det ingenting av det här, säger hon till LO-Tidningen.

– Vi kommer att ha fortsatta kontakter med parterna på olika nivåer. Vi fortsätter arbetet och inriktar oss på olika konkreta bitar. Naturligtvis tar vi till oss alla synpunkter som kommit till oss, säger Anna Bergsten, politiskt sakkunnig, till LO-Tidningen.

Fotnot: Regeringen har tidigare presenterat promemorian ”Arbetsmiljön och utanförskapet”. Promemorian låg till grund för diskussionerna under samrådet.

Läs också: förslaget på regeringens hemsida