I en debattartikel (LO-Tidningen nr 7), skriver tre avdelningsordföranden att LO och hela den svenska arbetarrörelsen borde kräva ett undantag för den svenska modellen i förhandlingarna om Lissabonfördraget. Ett annat alternativ som vore ännu bättre och som också nämns i debattartikeln, är en folkomröstning i Sverige om det nya fördraget.

I LO-Tidningen (nr 8) svarar Wanja Lundby-Wedin och Erland Olausson, båda från LO-ledningen, att med det nya EU-fördraget får juristerna i EU:s domstol mindre makt.

Personer som är insatta i EU, och som har en kritisk inställning till Lissabonfördraget, säger att fördraget är extremt svårläst och ofta obegripligt för det otränade ögat, fullt med korsreferenser.

En fråga man kan ställa sig i sammanhanget: Är tanken hos dem som har skrivit fördraget, att vanligt folk och även EU-politiker inte ska kunna sätta sig in i vad det nya fördraget innefattar?

Med ett sådant svårtolkat fördrag blir det mer utrymme för EU:s jurister att tolka och döma som de tycker.

Förlorade trots starkt stöd
Inför domen i Vaxholmsfallet, så hade Sverige stöd från 17 av EU:s medlemsländer, ändå dömde EU:s domstol till det lettiska företaget Lavals fördel!

Lundby-Wedin och Olauson skriver i sitt svar på debattartikeln, att den viktigaste åtgärden är att se till att vi i EU-valet 2009 får så många parlamentsledamöter som möjligt, som är beredda att slåss för en ändring av utstationeringsdirektivet, så att det stärker löntagarnas ställning.

Tanken är god, men det är ett osäkert och riskabelt sätt att tackla problemet med tanke på hur EU:s domstol kan döma.

Toppskiktet i LO måste bestämma sig
När det gäller Lissabonfördraget, måste LO och hela den svenska arbetarrörelsen arbeta för en folkomröstning i första hand och i andra hand kräva ett undantag för den svenska modellen, innan riksdagen godkänner fördraget.

När fördraget väl är godkänt är det för sent!

I sin debattartikel visar de tre avdelningsordförandena att man arbetar för LO:s medlemmar och arbetarrörelsen och det som är säkrast för den.

Toppskiktet inom LO, verkar i första hand vilja gå det socialdemokratiska partiet till mötes när de säger nej till en folkomröstning om fördraget.

Nu måste LO-ledningen och hela arbetarrörelsen snarast bestämma sig för var man står när det gäller Lissabonfördraget!

Styrelsen i sektion Sydost
Byggnads avd 12, Göteborg