FN:s arbetsorgan ILO planerar en ny konvention för att skydda dem som jobbar i andras hem. 100 miljoner arbetstagare i hushåll över hela världen berörs. Men arbetsgivare och allt fler länder motsätter sig fler konventioner.

ILO:s styrelse med de tre parterna fack, arbetsgivare och regeringar har nyligen beslutat att lyfta frågan om en konvention för hushålls-anställda. En sådan konvention ska för första gången diskuteras på en arbetskonferens 2010.

Hela arbetstagargruppen i ILO:s styrelse driver på för att få en konvention, men även regeringarna och de mycket tveksamma arbetsgivarna har gått med på att frågan tas upp i en första diskussion.

Arbetsgivarna har i ILO blivit alltmer negativa till fler konventioner.

Utsatta kvinnor
Kvinnor är i majoritet bland de lågt räknat 100 miljonerna som arbetar i hushåll. Främst kan kvinnor som har flyttat till ett annat land bli utsatta. Deras pass tas ifrån dem så att de i princip blir livegna, och de utsätts för psykiskt och fysiskt våld.

Den internationella fackliga organisationen IUL, för arbetstagare inom livsmedel, lantarbete, hotell och restauranger, är de hushållsanställdas huvudsakliga fackliga tillhörighet.

– De som arbetar i privata hem behöver ett skydd. Många är fruktansvärt utnyttjade, inte minst sexuellt, och får utföra rent slavarbete, säger Barbro Budin som är jämställdhetsansvarig på IUL i Genève.

Kvinnor som jobbar i andras hushåll skickar stora summor pengar varje år till sina familjer i hemländerna. Ett exempel på detta är kvinnor som migrerat från Sri Lanka. De skickar hem lika stora summor som landet får i inkomst från sin viktigaste exportprodukt te.

Arbetsgivare negativa
– ILO-konventioner borde vara högt prioriterade i en globaliserad värld. Men arbetsgivarna och alltfler länder har i stället blivit mer negativa till att tillämpa och ratificera konventioner, säger Barbro Budin.

ILO har dock inga kraftfulla sanktions-medel att ta till mot länder som bryter mot konventioner som de skrivit under. Organisationen publicerar information om brotten och kritiserar de länder som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Ofta räcker det för att driva fram förbättringar.

FAKTA: FN-organ för arbetslivsfrågor
ILO, Internationella arbetsorganisationen, är sedan 1946 ett självständigt fackorgan inom FN. Till uppgifterna hör att främja sysselsättning och bättre arbets- och levnadsvillkor i hela världen, att värna om fackliga fri- och rättigheter samt att vara normgivare för arbetslivet.
Faktakälla: Nationalencyklopedin.