I regeringens förslag till ny gymnasieskola får de praktiska utbildningarna mer praktik och mindre teori – medan de teoretiska utbildningarna får ännu mer teori.
– Det här är att gå ett halvt steg bakåt, säger Ylva Thörn, ordförande för Kommunal.

Fackförbundsrörelsen är inte odelat positiv till förslaget som förslaget som delar upp gymnasieskolan i tre delar: en högskoleförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsutbildning. Totalt föreslås 19 nationella program.

14 blir yrkesprogram som ska leda direkt till jobb. Eleverna kan få grundläggande högskolebehörighet, men bara om de väljer till vissa ämnen genom ett så kallat individuellt val. I dag är de ämnen som ger högskolebehörighet obligatoriska för alla, oavsett gymnasieprogram.

Vissa ryker helt
Fem program ska vara studieförberedande för högskolestudier, föreslår regeringens utredare. Men lokala inriktningar och specialutformade program som exempelvis medieprogrammet och estetiska programmet skrotas helt.  

Förslaget får blandade reaktioner från fackförbundsrörelsen. LO centralt var tidigare kritiskt men är nu försiktigt positivt. Irene Wennemo, chef på LO:s näringspolitiska enhet, upplever att utredarna tagit till sig de synpunkter som de fått in.

– Det är mindre skillnader jämfört med dagens gymnasieskola än vad det såg ut som i de direktiv som lades fram från början. Vi tycker att alla elever ska få hög­skole­behörighet, men det kan ju lösas inom den ram som lagts fram. Däremot är mixen av kärnämnen lite olycklig. Religion och historia ingår, medan man plockat bort ämnen som ger högskolebehörighet och lagt dem som frivilligt val, säger Irene Wennemo.

Gillar upplägget
Hon ser det dock som positivt att fackförbunden kommer att kunna påverka utformningen av de nya yrkesprogrammen genom de nationella programråd som ska inrättas kring varje utbildning.

Fackförbunden Byggnads, Kommunal, Hotell- och restaurangfacket samt IF Metall är oroliga över att högskolebehörigheten blir ett individuellt val, i stället för att den finns inbyggd i alla program.

– Helt plötsligt är det ett val att avstå något som egentligen behövs när man talar om det livslånga lärandet­. Regeringen är väldigt kategorisk i sin syn på människor, att arbetare ska fortsätta vara arbetare. Det är viktigt att kunna gå till högskolan och göra kompletterande kurser som du behöver i ditt arbete, men det förhindras om du inte får med dig högskole­behörigheten i bagaget från början, säger Ylva Thörn, ordförande för Kommunal.

Får medhåll
Byggnads instämmer: 

– Högskolebehörigheten är viktig. I vår bransch ser vi ofta att folk behöver skola om sig för att jobbet sliter eller för att de får möjligheter att få ett nytt jobb. Då ska våra medlemmar ha baskunskaperna för att kunna söka sig vidare, säger ordförande Hans Tilly.

Malin Ackholt, tredje ordförande för Hotell- och restaurangfacket, är inne på samma spår, men är också kritisk till programuppdelningen:

– Regeringens utredare har valt att hantera våra delar genom att lägga restaurangdelen tillsammans med livsmedel och hotelldelen med turism. Men branschen ser inte ut på det sättet. En sammanhållen utbildning för våra områden hade varit bättre.

Har förväntningar på svaren
Förslaget ska nu ut på en remissrunda.

– Vi hoppas att det blir en bred remiss. Vi har jobbat väldigt öppet med branscherna, däribland LO-förbunden, under utredningsarbetet. Vi tycker att vi har fått väldigt mycket tillbaka i form av värdefulla synpunkter, säger Eva Edström Fors, huvudsekretare i gymnasieutredningen.

Regeringen väntas lägga fram en proposition om den nya gymnasieskolan under nästa vår.

– De första eleverna ska kunna söka till programmen inför höstterminen 2011. Sedan kanske vissa delar går att genomföra tidigare, säger Anna Neuman, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

FAKTA: Mer ur förslaget

 • Historia blir obligatoriskt på alla program.
 • Gymnasieingenjören återinförs.
 • Individuella programmet tas bort, i stället införs ett tionde läsår för dem som inte klarar behörighetskraven. För yrkesprogrammen krävs minst godkänt i åtta ämnen. För de studieförberedande programmen krävs godkänt i minst tolv ämnen.

Yrkesutbildningar:

 • Bygg- och anläggningsteknik
 • Djurhållning och Naturbruk
 • El- och Energiteknik
 • Flygteknik
 • Fordon och Transporter
 • Handel och Administrativ service
 • Hantverk
 • Hotell och Turism
 • Industriell teknik
 • Ledarskap och Friskvård
 • Restaurang och Livsmedel
 • Sjöfartsteknik
 • VVS-, Klimat- och Fastighetsteknik
 • Vård och Omsorg

Studieförberedande program:

 • Ekonomi
 • Estetik och Humaniora
 • Samhällsvetenskap och Media
 • Naturvetenskap
 • Teknik

Lärlingsutbildning:

 • Alternativ väg till yrkesexamen
 • Samma krav på examensuppgift
 • Samma gymnasiegemensamma ämnen som övriga program
 • Samma behörighetskrav och urvalsregler som för skolförlagd yrkesutbildning
 • Ska omfatta 2.500 poäng, minst 1.250 poäng ska arbetsplatsförläggas.

Läs också: artikeln "Vårdeleverna vill ha obligatorisk kärna", 4/4 2008
Ladda ner: hela rapporten "Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola" (pdf-fil)