Sveriges största privata företag för personliga assistenter, Assistansia, har från och med den 1 april kollektivavtal med Kommunal.

– Det är glädjande, vi har länge försökt få kollektivavtal med Assistansia, säger Liza di Paolo Sandberg, ombudsman vid Kommunal.

Kollektivavtalet börjar gälla för företagets drygt 3.000 anställda i och med att det blir medlem i Vårdföretagarna, en arbetsgivarorganisation i Almega. Tidigare har Kommunal haft 2.700 medlemmar bland de privatanställda personliga assistenterna. Det antalet mer än fördubblas nu.

I linje med tidigare höjningar
Kommunal och Vårdföretagarna slöt ett nytt, treårigt avtal i mitten av mars efter månader av tröga förhandlingar. Avtalet ger löneökningar i nivå med vad de kommunalt anställda personliga assistenterna redan har fått.

Lönerna höjs med ett fast krontal för varje helårsanställd: 825 kronor i år, och 850 kronor 2009 respektive 2010. Löneökningarna samlas ihop till en pott, som helt och hållet fördelas i lokala förhandlingar.

– En viktig framgång är att vi fick in lägstalöner i avtalet. Det har inte funnits tidigare, säger Liza di Paolo Sandberg.

Två veckors uppsägningstid
Parterna enades också om en uppsägningstid på 14 dagar i de fall då den personliga assistentens uppdrag upphör, till exempel därför att brukaren flyttar till en vårdinrättning eller avlider.

När assistenten måste sluta därför att relationen med brukaren inte fungerar finns fortfarande ingen uppsägningstid. Assistenten kan sägas upp med omedelbar verkan.