I dag, torsdag, kom Rüffertdomen från EU:s domstol i Luxemburg. Det blev åter en facklig motgång.

Svenska fack har länge väntat på en dom som skulle kunna lätta på trycket från Lavaldomen. Men så blev det inte.

Rüffert handlar om huruvida den tyska delstaten Niedersachsens lag om offentlig upphandling kan kräva att de företag som får ett uppdrag ska följa det lokala kollektivavtalet. I det är villkoren bättre och lönerna högre än i det allmängiltigförklarade byggavtal som finns i Tyskland.

Den tyska domstolen som skickade över målet till EU:s frågade om det är hinder mot fördragets regler om fri rörlighet för tjänster att kräva högre löner enligt ett lokalt kollektivavtal än vad minimilönen i det allmängiltigförklarade avtalet ger.

Domstolen har gått på byggföretagets linje. Svenska facken anser att Rüffert är nära kopplat till det svenska Lavalmålet.

Experter anser också att om domstolen inte går på Niedersachsens linje så kan ILO-konventionen om offentlig upphandling också stå i konflikt med EU-rätten. ILO-konventionen reglerar att myndigheter ska ställa krav på att kollektivavtal ska följas av företagen som får kontrakten.

Läs också: ” Domstolen gick på företagets linje”, 3/4 2008
Läs också: artikeln ” Facklig oro efter Rüffert”, 3/4 2008
Ladda ner: hela EU-domen (word-fil)