Fackens jurist konstaterar att EU:s domstols Rüffertdom inte ändrar något på den svenska arbetsmarknaden. Möjligheterna att skriva kollektivavtal är oförändrade, enligt Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd.

Sverige har inga lagstadgade minimilöner. Men Dan Holke är osäker på om domen innebär stopp för alla löner som ligger över de lagstadgade i länder som har sådana. I delstaten Niedersachsen gällde kollektivavtalet som domen slår ner på endast vid offentlig upphandling.

– Men effekten i Tyskland bli att det är fritt fram för företagen att konkurrera med löner som ligger långt under de ”normala”, säger Dan Holke.

Fri rörlighet
I det allmängiltigförklarade byggavtalet i Tyskland är de angivna minimilönerna betydligt lägre än de som i verkligheten betalas av tyska byggföretag.

Men enligt domen är det brott mot fria rörligheten i fördraget att kräva högre löner i ett kollektivavtal som inte är allmängiltigförklarat och som endast gäller vid offentlig upphandling.

– Efter Laval är inte domen så överraskande. Men innan dess hade generaladvokaterna i både Laval och Rüffert kommit fram till att bättre kollektivavtal inte står i strid med fördraget eller utstationeringsdirektivet.

Advokaterna hade rätt
Dan Holke anser att generaladvokaterna var de som tolkade EU-rätten så som det ursprungligen var tänkt.

– Men i och med att domstolen nu är bakbunden av Lavaldomen tvingas den att bortse från vad som står i både direktiv och ILO-konvention, säger han.

Domstolen nämner varken EU:s direktiv om offentlig upphandling eller ILO-konventionen 94 som båda ger rätt att ställa krav som är i enlighet med de löner och avtal som finns på den plats där tjänsterna ska utföras, enligt Dan Holke.

Kräver ändring
Domstolen tolkar åter EU-rätten i strid mot politiska beslut och likabehandlingsprincipen. EU ska förbättra medborgarnas villkor inte försämra dem, anser Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande.

– Nu måste politikerna säga ifrån och förtydliga reglerna så att domstolens praxis ändrar inriktning, säger hon.

Fakta: Detta har hänt i Rüffertfallet
• Ett byggföretag förlorade sitt kontrakt med tyska delstaten Niedersachsen när det uppdagades att de polska arbetarna hos en underentreprenör inte ens fick hälften av den lön som angavs i det lokala kollektivavtalet.
• Delstaten stämdes inför EU:s domstol som i dag, torsdag, kom med sin dom:
• Myndigheter får inte får kräva av företag att betala den lön som anges i ett lokalt kollektivavtal om det finns en lagstadgad eller allmängiltigförklarad minimilön.

Läs också: ” Domstolen gick på företagets linje”, 3/4 2008
Läs också: artikeln ” Facklig oro efter Rüffert”, 3/4 2008
Ladda ner: hela EU-domen (word-fil)