Fackförbundet Handels har stämt Ica och Svensk Handel till Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott.

Stämningen gäller ersättningen för lördagsarbete på Icalagrets avdelning för konsumentpackat kött. Handels anser att lagerarbetarna, enligt det lokala avtal som då gällde, skulle ha 100 procent i övertidsersättning för lördagsarbete. Arbetsgivaren hade en annan tolkning.

Den första tiden fick de100 procent i övertidsersättning. Kravet på en högre ersättning och skadestånd gäller från den 17 juli 2005 till den 31 maj 2007 – när ersättning hade sänkts.

LO-Tidningen har tidigare berättat om den stora tvistefrågan som gjort att expeditörerna maskar och inte jobbar mer än vad ackordet absolut kräver. Detta på grund av missnöje med ersättningen för det som numera är schemalagt lördagsarbete på lagret.

Det tidigare lokala avtalet sades upp av Handels. Nu är det kollektivavtalet som gäller och en betydligt sämre ersättning för lördagsarbetet. Det har inte gått att komma överens om hur avtalet ska tolkas varken lokalt eller centralt. Parterna har dock börjat förhandla igen och träffats ett par gånger.