Kommunal har slutit avtal för anställda i Svenska kyrkan. Förutom löneökningar och höjda ersättningar ger avtalet extra semesterdagar.

Kyrkogårdsarbetare, vaktmästare, barnskötare och andra som arbetar hos Svenska Kyrkan har fått ett nytt treårigt avtal.
 
– Det ger bättre villkor och höjda löner och ersättningar åt alla våra medlemmar inom Svenska kyrkan. Sen är det extra roligt att Kommunal har lyckats få igenom satsningar utöver det, som exempelvis ökad trygghet för säsongsanställda som blir föräldrar och ökat antal semesterdagar för yngre medarbetare, säger Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande och avtalsansvarig, i en kommentar.

Avtalet omfattar sammanlagt 7.800 av Kommunals medlemmar och började den 1 april i år. Utrymmet för löneökningar blir lägst 780 kronor i år, 800 kronor nästa år och 640 kronor år 2010.

Svenska kyrkan slöt också avtal med sina 5.300 akademiker i bland andra Akademikerförbundet SSR och Jusek.

Även SKTF:s 4.500 medlemmar som jobbar i kyrkan har fått avtalet undertecknat.

Samtliga yrkesgrupper får bättre villkor för sina medlemmar som är under 40 år. De kan se fram emot två extra semesterdagar under 2010 och framåt. Och föräldralediga får ökat föräldrapenningtillägg från nu.

FAKTA
Avtal: Kyrkoavtalet
Parter: Kommunal/Svenska kyrkan
Omfattar: 7 800 kommunalare som arbetar inom Svenska kyrkan bland annat som vaktmästare, kyrkogårdsarbetare och barnskötare.
Löptid: Tre år från den1 april.
Lönerna höjs med: 780 kronor i år, 800 kronor nästa år och 640 kronor år 2010.
Lägsta lönen: Höjs till 17 000 den 1 april 2009.
Arbetstiden: Två extra semesterdagar för anställda som inte fyllt 40 införs från och med den 1 januari 2010.
Övrigt: Ob och övriga ersättningar höjs med 11 procent från den1 april 2009. Då nationaldagen infaller på en helg kompenseras de anställda med en ledig dag. Säsongsanställda som jobbat hos samma arbetsgivare 365 dagar under 24 månader får föräldrapenningstillägg. Tillägget ges under 90 dagar och motsvarar 10 procent av lönebortfallet.