Lavaldomen kräver lagändringar, anser arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, Han hoppas att direktivet till utredningen kan vara klart nästa torsdag, den 10 april.

Konsekvenserna av Lavaldomen ska utredas av Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet. Han utsågs redan den 6 mars men har ännu inte fått något direktiv att följa.

– Jag har sökt en bred enighet mellan arbetsmarknadens parter om direktivets innehåll. Därför har det tagit tid, säger Sven Otto Littorin.

– Det kommer att krävas lagändringar men de blir så minimala som möjligt. Grunderna i den svenska modellen ska bevaras.

Hur lång tid Claes Stråth kommer att få på sig är emellertid den fråga som varit den svåraste nöten att knäcka. LO vill att utredningen är klar i höst, helst innan den slutgiltiga domen kommer från Arbetsdomstolen. Svenskt Näringsliv har önskat längre tid för utredningen.

– Möjligen kommer det bli olika åsikter om hur lång tid utredaren ska få på sig, säger Sven Otto Littorin.

Direktivet kan ligga klart till regeringssammanträdet den 10 april. Det hoppas åtminstone en pressad Sven Otto Littorin.