Stora delar av det privata näringslivet lamslås om konflikten bryter ut på onsdag, den 2 april. Om medlaren misslyckas kommer nästan 40.000 LO-medlemmar från flera branscher i privata näringslivet att gå ut i strejk.

i Norges stora industri- och byggförbund Fellesforbundet har 16.000 medlemmar strejkvarslats.

Det betyder att elektriker, bilmekaniker, rörläggare lägger ner arbetet.  Också arbetare inom oljeindustrin, aluminiumverken, rengörings-, dryck- och livsmedelsbranscherna tas ut i strejk.

Bra avtal
Konflikten i Norge handlar om den avtalade pensionen, AFP, som många värnar om. Den ger rätt till pension vid 62 år och anses som förmånlig.

LO kräver ”minst lika bra AFP som i dag”. AFP finansieras delvis av staten som därmed indirekt är en del av konflikten. Andra krav är ökad reallön och mer till de lägst avlönade. Bättre villkor för lärlingar finns också som LO-krav samt mer pengar till den fond som finansierar utbildning av förtroendevalda på arbetsplatserna.

NHO anser att kraven är problematiska och att LO ”tar i”.

Ovanligt förhandlingsår
I år har LO:s 22 fackförbund bestämt att huvudavtalsrörelsen ska vara samordnad. Det är  första gången på åtta år som förbunden kommit överens om att låta LO sköta den centrala avtalsrörelsen. Det vanliga är annars att LO sköter löneförhandlingarna mitt i den oftast tvååriga avtalsperioden.

Två förbund i den offentliga sektorn är inte indragna i konflikten. Deras avtalsrörelse kommer senare.