KRÖNIKA. Inte sällan hör man borgerlig politiker kräva att oppositionen det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska presentera en gemensam politik som ska ställas mot alliansens.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har vid flera tillfällen sagt att han ska förfölja Mona Sahlin med frågorna ”vad ska du göra och med vem”.

Vi som är politisk intresserade har under de senast veckorna fått se en rad utspel från de olika partierna inom den så kallade alliansen som gör att man frågar sig vad som är deras gemensamma politik.

Vad är regeringens politik?
En fördubblig av antalet pappadagar i föräldraförsäkringen som framförts av Kristdemokraterna är det regeringens politik?

Öppna för arbetskraftsinvandring som framförts gemensamt av moderaterna och miljöpartiet? Är det regeringens politik?

Riv upp den med stora våndor framförhandlade ändringen av fastighetsbeskattningen föreslås av kristdemokraterna! Är det blivande regeringspolitik?

Och sist men inte minst är eller kommer det förslag som framförts av Maud Olofsson om att slopa barnbidraget för dem som har ”en hög lön” att bli regeringens politik? Till slopande av barnbidraget för de med hög lön har Fredrik Reinfeldt visserligen sagt nej, men kan vi lita på det?

Rimmar illa med arbetslinjen
Det finns rader av förslag som stämmer mycket illa med moderaterna så kallade arbetslinje men som man ändå ”tvingats” gå med på för att få till ett något så när fungerande regeringsunderlag. Man får väl hoppas att Maud Olofssons hjärnsläpp i barnbidragsfrågan inte får några konsekvenser, men man vet ju aldrig!

Vad jag vill säga med ovanstående rader är att det är svårt att se någon enhetlig allianspolitik från regeringens sida. Det enda förslaget där man med skärpa slog fast att det var ett regeringsförslag, var det gemensamma utspelet om arbetskraftsinvandring. Ett gemensamt förslag från moderaterna och miljöpartiet, Häpp! 

Jag tror att Mona Sahlin kommer att ha det lätt att bemöta kraven från alliansen när det gäller en gemensam politik för oppositionen, genom att hänvisa till vad som hänt under deras regeringsperiod.

Nu kommer säkert någon med invändningen att alliansen kommer att presentera ett gemensamt förslag i nästa valrörelse. Det tror inte jag, med två partier nära spärren för representation i riksdagen, kommer egenintresset att ta överhand.

Stig Malm
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören